Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Auto és Motorujság 1922-1938

...

Az 1922. decemberétől kéthetente napvilágot látó Autó és Motorujság megjelenésekor alcíme szerint a magyar autóvezetők és szerelők hivatalos műszaki lapja volt. Az első szám beköszöntője „Tanuljunk…” címmel adta meg az induló lap küldetését:

„Az automobilizmus népszerűsítésére, az autósport istápolására, de leginkább a gépkocsivezetők és szerelők szakmai és általános tudásának fejlesztésére egy uj barát, az Autó- és Motorujság köszönti meleg szeretettel az automobilizmus minden hivét. Jól tudjuk, hogy a magyar automobilipar különösen e szűkre szabott határok között vergődik, tudjuk és érezzük, hogy Csonkamagyarország belső határain is nehéz gazdasági kérdések vajúdnak, de mi mégis kilépünk a porondra, mert úgy érezzük, hogy az ország gazdasági rekonstruálását célzó nagy küzdelmet jobban meg tudjuk vivni, ha intelligens, szakképzett, hivatását teljesen átérző soffőr- és szerelőgárda áll e cél szolgálatában. Más országban már e téren régen kiheverték a háborús nehézségeket és életrekeltették a régóta fejlődő, de néhány évig szünetelő autóirodalmat, amely nélkül sem ipar, sem kereskedelem, sem kultúra el sem képzelhető. Németország, Anglia, Olaszország, Franciaország és Amerika már békeidőben is valósággal vetekedtek egymással, hogy hol jelenjenek meg a legjobb és legszebb autófolyóiratok és könyvek. Ez a verseny segítette elő más országokban nagymértékben az automobilipar fejlődését és tette híressé és biztos alapokon nyugvóvá a kereskedelmet. Mindezeken a helyeken azonban az "illetékesek" támogatásával történnek meg a megfelelő lépések az autóirodalom fejlesztésére, az autósport támogatására, csak nálunk nem történik meg minden, ami ezt a nagyjövőjü ipart istápolná. A mi szegényes szakirodalmunk tengernyi bajjal küzködik, hogy föntarthassa magát és látjuk, hogy nem egy folyóirat szünteti be megjelenését, de mi mégis megjelenünk, mert tudjuk és érezzük, hogy minden áldozat árán kell Magyarországon egy olyan lap, amely szakirodalmat nyújt az érdekelteknek és mert mögöttünk áll Csonkamagyarország tudásra szomjas soffőr- és szerelőgárdája, akiknek nagy száma az ország gazdasági följavulásával csak nőhet és akiknek igényeit föltétien ki kell és ki fogjuk tudni elégíteni. A mi programunk tanítani, dolgozni lankadatlanul és önzetlenül az automobilizmus minden irányú fölsegitésén: dolgozni azért, hogy legyen Magyarországon is autóipar, legyen autókereskedelem és ehhez legyenek képzett soffőrök, szerelők és jól informált közönség. Amidőn meleg baráti szeretettel ismét köszöntjük az automobilizmus minden hivét, ígérjük: programunkat az utolsó betűig becsülettel betartjuk, hogy lapunkat, az Autó- és Motorujság-ot, mindenki, akinek csak parányi köze van az automobilizmushoz, büszkén vallhassa magáénak.”

1926 márciusától - nem utolsó sorban a gazdasági világválság, a frankügy jelentős hazai pénzügyi nehézségeket okozó hatására - egyesült a Motor c. szaklappal: „Hangsúlyozzuk, hogy egy olyan lapot adunk olvasóink kezébe, mely belső tartalmánál, külső kiállításánál és nagy példányszámánál fogva a legelső motoros szaklap Magyarországon. Programunk ugyanaz, ami volt: dolgozni szakadatlanul, minden erőt egyesítve a motoros ipar, aviatika és kereskedelem föllendüléséért, s eme programot, úgy érezzük, a jövőben még sikeresebben tudjuk igy elérni. Kérjük olvasóink táborát, a magyar automobilizmus, aviatika és a motorkerékpársport minden barátját, támogassanak bennünket szeretettel e nehéz munkánkban, hogy hűek maradjunk nagyszabású programunkhoz.”

Később a Budapesti Bérautófuvarozók Ipartársulatának, majd az 1929-ben megalakult Hungária Automobil Club hivatalos lapja lett.

Cuprins 5.188 pagini