Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Budapesti Orvosi Újság 1905-1943

...

Tudományos és orvostársadalmi hetilap.

"Az ujév küszöbén lapunkat újból bemutatjuk az egész magyar orvosi közönségnek, hogy összes kartársaink megösmerkedhessenek lapunk programjával, mely e néhány szóba foglalható össze: alkalmazkodás a gyakorlati élet szükségleteihez. Egyrészt az orvosi tudomány művelésének állunk szolgálatában, másrészt az orvosi közügyek intézésének és irányításának akarunk önzetlen, hasznos eszköze lenni."
(1905. 1. szám)

Cuprins 38.326 pagini

1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949

1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949