Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Büntető Jog Tára (Polgári Törvénykezés 1881-1912) 1880-1944

...

Büntető jogi rendeletek és értekezések gyűjteménye.
"Közleményei kidomborítani fogják a törvény egyes szabályainak értelmét és alkalmazásának módját, nevezetesebb büntetendő cselekmények tényállásának pontos és kimerítő előadása, valamint a felsőbb bíróságoknak ez ügyekre vonatkozó határozatainak közlése által. Iparkodni fogunk e mellett a jogélet azon mozzanatait is feljegyezni, melyek az alsóbb hatóságoknál felmerülnek és gyakran igen érdekes világot vetnek a törvény egyes intézkedéseire. Ezenkívül a „Büntető jog tárá"ban fel fogják találni a bírák, a rendőri hatóságok, az ügyvédek, és mindazok, kiket a büntető jog érdekel, az igazságügyi és belügyi ministeri rendeleteket megbízható szöveggel, továbbá a büntető igazságszolgáltatásra vonatkozó, valamint a rendőri közigazgatás körében tett igazságügyi és belügyi ministeri intézkedésekről szóló értesítéseket szintén megbízható alakban." (1880. 1. kötet)

Cuprins 43.384 pagini