Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Alkalmazott Nyelvtudomány 2001-2013

...

Az Alkalmazott Nyelvtudomány folyóirat első közlésű, eredeti, elsősorban magyar nyelvű dolgozatokat jelentet meg az alkalmazott nyelvtudomány tárgyköréből. Idegen anyanyelvű szerzők tanulmányait anyanyelvükön jelenteti meg. Az alkalmazott nyelvtudomány bármely témakörében publikál tanulmányokat és könyvismertetőket (pl. szociolingvisztika, nyelvpolitika, kisebbségtudomány, pszicholingvisztika, igazságügyi nyelvészet, neurolingvisztika, számítógépes nyelvészet stb.) Tartalmaz továbbá nyelvészinterjúkat, gyakorlati tanácsokat, hazai és nemzetközi alkalmazott nyelvészeti műhelyeket, valamint konferencia-beszámolókat, -híreket bemutató rovatokat is. A lap évente egy alkalommal (általában az év végén, egy összevont kötetben) jelenik meg. A folyóiratot az MTA Nyelvtudományi Bizottság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszéke gondozza.

Cuprins 3.090 pagini