Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Beszédkutatás 1993-2013

...

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztálya által gondozott Beszédkutatás című folyóirat 1993 óta évente ad közre magas színvonalú, a beszéd kutatásával foglalkozó tudományos írásokat.A beszéd tudománya, a fonetika egyike azoknak, amelyekben az utóbbi fél évszázadban óriási mértékű fejődés történt. Ez egyrészt gazdag múltjának, haladó hagyományainak köszönhető; másrészt a technikai fejlődés, az elemzési, vizsgálati lehetőségek bővülése révén nyert mind pontosabb adatok új távlatokat nyitottak. A számítástechnika lehetőségei további kibontakozáshoz vezettek a fonetika mindhárom területén, az artikuláció, a beszéd képzése, az akusztikai következmények (azaz a hangzás részletekbe menő elemzése), valamint a beszédészlelés (azaz az elhangzó beszédhangok, hangkapcsolatok, hangsorok felismerésének) vonatkozásában. A kísérleti fonetika eredményei alapul szolgáltak és szolgálnak az alkalmazott fonetika és a beszédtechnológia kialakulásához és folyamatos fejlődéséhez.Az évente egy-egy kötetben megjelenő periodika tanulmányokat közöl az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből, valamint szakirányú konferenciák válogatott tanulmányainak közlése szolgálja a tudományterület iránt érdeklődők igényeit.

Cuprins 4.834 pagini