Dimineaţa, august 1927 (Anul 23, nr. 7421-7451)

1927-08-01 / nr. 7421

/ /­­­ CQZOWg PGMPEIA»* aet.T '/~ f V5j Situafiunea atmosferei In Euro­pa, orele 8 a. m. Situaţiunea atmosferei se menţin« in general ca şi In ziua precedenta. Temperaturile Id scădere uşoară în sud vestul Europei şi estul Rusiei sunt cuprins« Intre 25—27 gr. In su­b­ul Italiei şi Greciei şi 3—10 gr. In nordul Rusiei. Precipitaţiuni au că­zut in nord vestul Europei şi pe alocuri In sudul şi nordul Rusiei. In România, orele 8 a­m. Timpul a continuat să se menti­nft frumos In Întreaga tară cu cerul mai mult senin, vânt slab şi tempe­raturile ridicate. Pe alocuri In vest şi nord-estul tării azi de dimineaţă -erul era m­ers. Presiunea atmosfe­rei a crescut faţă de dimineaţa pre­cedentă cu 2—5 mm, variind intre 758 mm la Caransebeş .-■« 705 mm la Cum a fost timpul sii Urî., St, fct'Gife Cat,. St. ipatiu ds lo; Ut 2 a». 588?. »ag«j^iajmiaa^W^K^^ C JW C T-3H it lucrează immai cut Articole fotografice lăs.soar 5.02Ac soar. 19.43 Af ■■ y r rt garanteasS «ea mal îs-m-s »Illata. JHk adio RADIO-MATERIAL București, Pssaţjtul Român No. 20 ce! mai bine r­eprt.M cu cele mai line și mal efone necesarii și aparate. ««I» c«sî» mai eiart țfj&m­-Ss «Un Euro in pentru lahncnjiunea Articolelor fotografice. Programul pentru Duminica Fotografi ! Succes Deplin **** Re or J B Gibson Bucumsti 5it G C Cantacuzino U5 7M INIE 3 H fi T10 8 A L HARVESTER «9PIMTION Bucuresti - Bulevardul Carol tip. 4 Bu «urteil Wmk m I -ÎilrX'îtivi»... Construit xpcd­sl pentru agr cultură şi mica Industrie Ua moiOF pstifra S vosst.'â MOTOARELE ORIZONTALE „INTERNATIONAL“ (Me GORMaCK-BEERING) 1 . HP, 3 HP, 6 HP, şi 10 HP, staţionare şi por­n­ive Motoare de 1 HP, cu mese de «lustrao funcţionează et« benzină netto­ şi motorină. MH de bucaţi au fost vAndute In toata pArţile globului. Construcţia soNdâ, Uimitor de simp­u Montabli oriunde Cereţi uit mite noadie pre­tur . STICteifi, POttCSLA cai A TCVV VVTfll WH If £ n-gros, Bucur«ttl lUIxIllS KHAIU sti. f ion Mou 17.Tbu 353)9B Lemos de foc ft tlK. le prima falîtate garantat aerate­lin P10DUCţi3 propriii vinde en g­o* eo detail cu preţur­i convenabile S. A. Forestiera Lomas Sirada ült. Ion Nou No Telefon liVi/ui. 3* >7/47 fag $1 cer vid­e cu preţuri tel use en gros şi en detail transportat acasă S. A. Forestiera Moioem 20 Citiţi „Vârtarul literar“ BERLIN, 10 kw, 484 m. — Orele 8.30—8: Arta Naţiunilor; 10: Din e­poca rococo ; concert. BRESLAU, 10 kw., 318 m. — Orele 7: Circuitul naturel; 7.50: Cultura şi technica; 9.05: „Bruederlein fein“ piesă cu cântece de Fall; 10.10: Cân­tece şi duete. BERNA, 8 kw, 411 m. — Orele 5.30: Serbare naţională; 9.30—12: Orchestră, cântece, muzică militară, dansuri populare. BUDAPESTA, 4.5 kw, 555 m. — Orele 6.45: Cântece ungureşti şi mu­zică de ţigani; 9: Orchestră filarmo­nică; 12: Muzică de ţigani. BRNO (Ernenn), 3 kw, 441 m. — Orele 6.35: Emisie germană; 7.20: Despre vânătoare; 8: Selecţiuni de operă; 8.45: Cântece; 9: Seară ve­selă; 11—11.15: Programul din Praga. FRANKFURT, 10 kw., 428 m. — Orele 6-45: Lectură; 7.15: Conferinţă; 9.15: Visită cu microb­ul prin expo­ziţia Internaţională. La fine plăci de gramofon. LEIPZIG, 4 kw, 398 m. — Orele 8.30: Femeia ca șantajistă; 9.15: Curcubeu de operete vieneze; 12—1: Muzică de dans. LONDRA, 3 kw, 981 m. — Orele 7: Quartet Daventry; 7.15: Ora co­piilor; 8.15: Sonatele Beethoven; 8.30: Piesă muzicală; 10.25: Muzică; 12 45- Muzică de dans. MILANO, 4.5 kw., 322 m. — Orele 5.15: Jazzband; 6.20: Cântece de co­pii; 10: Muzică legeră. Artişti de va­rieteu; 12: Jazzband. PRAGA, 20 kw, 349 m. — Orele 7.15: Emisie germană; 8: Conferinţă; 9—1115: Concert. Muzicăă militară, orchestră; 11­20- Muzică de dans. PARIS, 12 kw, 1750 m. — Orele 9.45: Concert vocal şi Instrumental. BERLIN, 18 kw., 414 m. — Orele 6: Concert de orchestră; 8­05: Des­pre Praga; 8.30: Tripolis Îs Berlin; 9.30: Seară veselă, canto și orches­tră; 11.30 1.30: Muzică de dans: or­chestra Reces. BRESLAU, 10 kw., 316 m. — Orele 6.30: Concert de orchestră; 8: Des­crierea, unei Întâmplări din Afga­nistan; 9.10: Cântece: Schubert Brahms; 10.10: Concert capela Gold-IWfljt. BERNA, 8 kw., 11 m. — Orele 9: Cântece; 9.30: Orchestră; 10-11.30: Orchestra salonului de cură și cân.­tPC6* BUDAPESTA, 4.5 kw., 555 m. — Orele 0: „Carmen" operă; 9: Con­cert al filarmonicei: er trarnsmitere din grădina zoologică; 12: Plăci de gramofon. BRNO (Bruenh), 3 kw., 441 m. — Orele 6: Muzică de dans; 7: Emisie germană; 7.30: Cor de copii; 9— 11.15: Reprezentaţie şi concert sim­fonic d­in salonul Guetana Prager. CONSTANTÍNOPOL, 20 kw., 1230 m. — Orele 5: Concert. Muzică tur­că, europeană Diverse, muzică de dans; 8.30: Muzică turcă, europeană, solo, coruri, dans. FRANKFURT, 10 kw, 428 m. — Orele 7.30: Conferinţă. 9.30: Seară veselă Concert de orchestră. La fine până la 1.30: Muzică de dans. KOENIGSBERG, 4 kw., 329 m­. — Orele 5: Concert­ .7.15: Despre şah; 8: „Amurgul zeilor“ de Wagner. LEIPZIG, 4 kw., 358 m. - Orele 6: Concert de ţiteră; 7.30: Conferin­ţă; 8: Vechimea pământului; 8.30: întrebuinţarea hârtiei; 9.15: Cântece vesele din Bavaria şi Tirol. LONDRA, 3 kw., 361 m. - Orele 9: Serviciu divin din studio; 9.55: Conferinţă: 1015; Grieg: Selecţiuni. Roman, iar temperaturile Intre 15 gr. la Ghaorgheni-Ciuc şi 23—­26 gr în jumătatea sud-vestică şi sud estică; cete maxime de eri au atins valori Intre 30 34 gr. In câmpie şi intre 25—29 gr. In regiunea muntoa­să şi pe litoralul mării. La Runireţli-Filaret, orele 8 a. m. Presiunea atmosferei 763 mm. Temperatura 22 gr Umiditatea 65 la sută. Cerul senin şi vântul dela NE ru­­­nifis. Temp. maximă de ori 30 gr. Minima de azi noapte 17 gr. Ti­mind probabil dela 30—31 Iulie orele 13. In nord-vestul tării cerul se va acoperi şi vor cădea uşoare ploi. Tn restul tării timp neschimbat, cerul senin și vânt s­ nic din sectorul estic. "r.‘" r» »ti •vili' 'rffv’ ri.'irp LANGEND ER Q, 63 kw., 489 ra. — Orele 7.45. Conferință, 9.30: „Secre­tul Suzanei", 1 act muzical. „Fata din Elizondo" operă într’un act. La fine până la 1: Dans. MILANO, 4.5 kw., 328 m. — Orele 8.15—7.15: Con­cert vocal și instru­mental; 7 15 7.45: Cântece de co­pii; 10.45: Concert variat; 12—12.80: Muzică legeră. PRAGA, 20 kw., 349 m. — Orele 6: Concert din pfofei 7: liniște ger­­mană; 8: Humor; 9\JV.15: Retrans­­mitere din Erbcenn; 11.20: Muzică de dans "««■■"• PARIS, 12 kw., 1758 m. — Orele 6.45: Concert de Jazzband; 9.30: Or­chestra Mario Cazes. ROMA, 3 kw., 450 m. — Orele 7.30 9 Concertul dela „Casino della Rose“; 11.10: Concert vocal şi ins­trumental, orchestra Stantarelli. STUTTGART, 7 few., 377 m. — Orele 5: Concert; 7.15: Conferinţă, nuvelă; 9: Prodimţiuni diverse „Cra­hul“, comedie, „Procuriatul“ come­die. TOULOUSE, 3 kw., 390 m. — O­rele 4.10: Predică a pastorului Len­­geran Psalmi; 10: Causerie engle­ză; 10.30: Causerie; 10.45: Concert. Muzică de dans. Concert vocal cu concursul artiştilor teatrului muni­cipal VARŞOVIA, 10 kw„ 1111 m. — Orele 8.10: Conferinţă; 8.35: Despre Japonia; 9: Concert simfonic; 11.30: Jazzband dela flotei Ridz. VIENA, 7 tsw„ 517 m. — Orele 6.15: Voiajurile vesele; 7: Opera de cameră; 9-45: Patru piese Intr'un 8.Cf. SCHENECTADY (America), 25 kw., 22.02 m. — Noaptea 7: Muzică din Bufalo; 1.20: Reprezentaţia din Tea­trul Capitol, New York; 3.15: Pro­gram Atwater Kent; 3.45: Causerie. ROMA, 1 kw., 450 m — Orele 6.45: Concert dela Casino della Rose; 10.10: Muzică legeră şi artişti. VIENA, 7 kw., 517 m. — Orele 5.15: Concert; 7: Ora tineretului; 8.30: Acţiunea luminei, aerului, miş­­cărei, asupra organismului; 9.05: Is­toria muzicei de vânătoare. FARMACIE DE SERVICIU IN NOAPTEA DE 31 IULIE 1927 Al. Alifanti, calea Griviţeî 817; I Lozinca, calea Griviţei vis a-vis de str Artelor 104; V Thüringer & O Lascăr (La Cerb), calea Victoriei 78; C. Roşu calea Moşilor 45; G. Ber­bier, b-dul Carol (colţ Moşilor), 45; Artur Beilich, str Academiei 2; Va­sile Novian, str 11, Iunie 3­1; M Var­tolomeu, calea Dudeşti­ 93; Al. B. Ni­colescu, calea Şerban Vodă 147; I A­lexi, şos Ştefan cel Mare 24; V Gheorghiu, str Cazărmei 95; Tt. Pa­nea, calea Văcăreşti 223. IN NOAPTEA DE 1 AUGUST 1927 N Georgescu, calea Griviţei 323; .8. Shvnda Piaţa Budeşti 47; E Srhu­ster, calea Victoriei 154; Gh Bulan­dra, str Regală (lingă Teatrul Na­ţional 6; W. Greser, calea Moşilor 298; Enescu dr Şocant B-dul Pache 85; D Nicolau (Al­ Opreanu), cal Ra­hovei 81; I. Feingold, str. Carol 89, Tel.20-16. A. Solomon, cal. Dudesti 28 ; Sterescu (fost Thuringher), b-dul F­lisabeta 34; M Paleacu Bulev, cal Chira 57; S. Leonescu, Tunari 21; Const Vaiani, calea Dorobanţilor 17; Telia Niculescu str. Maica Domnu­lui No. 1. D. Ion Minut­es­cu publică in Ade­rând literar si artistic un amuzant apilol din romanul d-sale: „Cori­gent la limba română". Teatru Nou comp. .la Reviste Pixone-Kaner Ultimile Reprezentaţi, cu Revela VORBA DULCE MULT ADUCE Men­uri 3 Aug. HAI NOROC 1 Revista In 2 acte 6 Tablouri­­le d-nii Constaminescu, Kaner, Botescu Montare nouă. Asociaţia generală a profesorilor secundari anunţă pe colegi că, din cauza doliului naţional, guvernul a hotărât contramandarea celui de al IX-lea congres inter­naţional al În­văţământului secundar, care urma să aibă loc la Bucureşti la sfârşitul lunei August. Bâtrâneţca attaké, nTzerlile atât de cintoscute ale beşicei şi ale prostatei. Dacă se adoptă ca băutură apa de „VICHY CELESTINĂ” se desconges­­tionea­u aceste orcane şi se redau la funcţionarea normală. S F 1 M X b*. a fu« o» tos aci« Groaza afundacior- Printr’un decret regal semnat de regenţă la 28 Iulie c„ d. O. G. As­sam a fost numit secretar general la departamentul industriei si co­merţului. Depozitul de încălţăminte Batea. Uuievartiui Pache 34 soldează pentru scurt timp o mare cantitate de Încălţăminte cu preţuri foarte, reduse: piele 590 şi 450 lei, sa­­t in 360 si 390. Olahdfi 280 lei. Modelele in vitrina din pasagiul Imobiliara (Academiei). D-rul L. CHELERTER Principatele Unite No. 33 Telefon 49,65 rfimSne leală vara In Capitală Cons. 5—7 p. m. Marţi 2 August c. vor sosi In ga­ra de Nord, la ora 12 ium., copiii din colonia şcolară din Poiana Ta­pului a Jojei „Lumina". Părinţii co­piilor sunt rugaţi să aştepte la gară. A doua serie — seria băeţilor — va pleca la Poiana Ţapului Joi 25 August ora 6 dimineaţa. Movilă Tekir-Ghlol — Dr. Jean Se­gal — Medic al micii maternităţi — Medic B­e­­ne­olog — Boli de Femei consultă la Vila Dora — lângă Ho­tel Movilă. D. Virgil Slăvescu a fost numit comisar al guvernului pe lângă Ca­mera agricolă din Timiş Torontal, pe ziua de 1 August. Dr. IOMSESOJ Boabe de ochi şi urechi. Prescripţii de ochelari. Cons. 12—1 și 4—6. Str. Doamnei (fostă str. Paris) 21. D-nîî Gh. lonescu-Sisești și Gh. lo­­nescu-Brăila, directori generali in ministerul agriculturii — au plecat in concediu. Adeîa Schconfeld Dr. Hertzel Béraí^ Logodiţi Brăila Gaill ac (Franja) Data RecMer Isac Sîeinfsld Logodiţi laşi Bucureşti In locul oricărei alte Înştiinţări. Anette 8. Varcovici farmacistă Lt. Emil M. Marcus farmacist LOGODIŢI Bârlad In locul oricărei alte înştinţări prin decret regal semnat de re­gentă, convocarea colegiilor elec­torale ale Camerelor agricole . Ju­detul Hîov la 17 Octombrie c.; judeţele Muscel, Roman, Teleor­man, Timiş-Torontal la 23 Octom­brie c. şi judeţele Prahova, Rom­a­­naţî şi Vlaşca la 30 Octombrie c. DOCTORUL S. KAHANE consultă pentru boale de stomac şi Intestine dela 9—7 In ştr. Ştinţilor No. 17. Adevărul literar şi artistic de Du­minică 31 Iulie a. c. aduce articole, schiţe, esseuri şi cronici semnate de: Ion Minu­lescu, Tudor Arghezi Con­stanta Marino-Moscu, Eugen Relgis, N. Balzaria, Gh. D. Haralamb, Radu Boldur, etc. Rezultatul vânzărei „Floarei gal­bene"- ce a avut loc in ziua de Du­minică 26 Iunie 1927 a fost de lei 33.892. Liga Culturală mulţumeşte şi pe această cale tuturor acelora cari au dat obolul lor pentru mărirea fon­dului necesar construcţiei palatului său cultural. La 10 Ianuarie 1928 se va ţine concurs la Eforia, spitalelor civile din Bucureşti, pentru ocuparea a trei posturi de medici primari la serviciile de consultaţiuni medi­cale în specialitatea de medicină internă la adulţi , un post la spita­lul Colentina şi două la spitalul Fi­lantropia. KARLSBAD Dr. Gr. Graur Haiss Auferstehung Vis-a vis de Hotei HesHlenz Societatea „Apărătorii Patriei" va da în ziua de 14 August 1927 o mare serbare de vară la expoziţia Târgul Moşilor, în localul „Luna Park" sub patronajul d-lui general Traian Mo­­şoiu. Administraţia financiară a Capi­­talei aduce la cunoştinţa pensiona­rilor care îşi primesc penala de la a­­ceastă administrație că plata pensiei pe linia August se va face cu Începere dela 5 August In ordinea alfabetică. Ora 8 jumătate îl jumătate: A și B în ziua de 5 August; C. și B In ziua de 6­ August; D. în ziua de 8 August; E. F. G In ziua de 8 Au­gust; H. I. J. In ziua de 10 August; K. L . In ziua de 11 August; N O In ziua de 12 August; P. In ziua de 13 August; R. S In ziua de 16 August; T U în ziua de 17 August; V Z In ziua de 18 August. Carnetele nu se vor complecta de acei care n'au luat pensia pe luna Iulie, ceilalţi le vor complecta acasă. Doctorul C. Leonte, medic primar al serviciului de chirurgie dela spi­talul Pantelimon, rămâne pe tot timpul verii In Capitală. O delegaţie de cetăţeni s’a pre­zentat eri dimineaţă d-lui dr. Costi­­nescu, primarul municipiului, atră­­gându-i atenţiunea asupra modului in care se construeşte liceul de fete Regina Maria’ din str. Scaune (rob Vasile Conta). Delegaţia s’a plâns că, In loc ca strada să fie lărgită după nevoile moderne facilit­ml circulaţia, şi aeraţia cartierului, cor­strucţia aceasta va intra In mi­jlocul pavajului strâmtând complect strada, expunând la accidente şi la depozite de mur­dării, stricând com­plect estetica străzii. D. dr. Costine­scu, a arătat toată solicitudinea faţă de delegaţia de cetăţeni şi,­­n urma celor constatate a dispus imediata Încetare a lucră­rilor. Suntem Informaţi că o delegaţie se va prezenta şi d-lui ministru al instrucţiune!, fiind vorba şi de hi­giena elevelor. Dr. sTCUTIN Fost Intern al spitalelor Eforiei. Specializat la Berlin un Boli de Fe­mei, Faceri, Chirurgie, Bulevardul Maria 39. . Cursurile pregătitoare pentru ad­mitere, corigente, bacalaureat şi in­tegrale, autorizate de ministerul ins­trucţiunii, si­b conducerea d-lor pro­fesori N. Creţa, V. Haneş şi M. Stoi­­cescu, continuă în mod regulat, pri­mind înscrieri pentru luna August in fiecare zi dela 8—12 şi 4—7. Pen­tru elevi In strada Carol 80 iar pen­­tru cursul de fete In localul Exter­natului Ortodox din cap Moşilor 148. O delegaţie a sindicatelor viticole din Transilvania, Basarabia şi ve­siul regal, In frunte cu d- l. C. Teo­­dorescu-Iaşi, a ţinut o întrunire la „U­niunea generală a sindicatelor vi­ticole" sub prezidenţia d-lui Nico­­leanu, pentru a se consfătui în ches­tia legei reprimărei fraudelor lit­vi­ni­cultură. Delegaţia s’a prezentat apoi d-lor miniştri Argetoianu şi V. Brătianu cât şi la Parlament, cerând ca — până la întocmirea unei noui legi— să se ţie seamă de doleanţele de as­tăzi ale numeroşilor podgoreni. Prin decret regal au fost numi­ in comisia de judecată a membrilor c­orpuhui didactic universitar il-ntt Em Miclescu fi St. Mladoveanu­, ambii preşedinţi la înalta Curte de Casaţie, primul ca membru a­­sesor, iar cellalt ca membru .wigis­­ant. U!!al T. şi A. BATA din Cehoslovacia, informează onor* clientela că reprezentanţa exclusivă­ pentru oraşul Bucureşti este la firma JL­ARONIR Bulevardul Pache 34 care are vânzarea exclusivă a pro­*­duselor fabricei şi care va deschide la 15 Septembrie a. c. încă un ma­gazin de desfacere In str. Aca­­dem­iei 51. . ... . I In acelaş timp denunţă publicului că toate magazinele din oraş cari &« arborat firma BATA, nu vor mai căpăta în viitor marfă dela noi Pu­blicul e rugat a se feri de licitaţiu­ nile ce sunt oferite drept produsei« noastre şi ,ne rezervăm dreptul de ■ deferi cazul Juti(ieL D-na Mileva­n Iordanovici a d­v­ţint diploma de droghist in urma •*E­xamenului depus la ministerul s#s­nătăţii, in fata comisiunei compuse din d-n­i farmacisti Ciuperceanu* Demeter si Albu-Vaslui, membri la comisia chimico-farmaceutică. Teatrul JIGNIT­A Asta-seara Duminică 31 iulie :, Jack Hncnasul ” — Opereta cu Mary Pirus — in rolul titular a sosit. Dr. Datial iîarotofff Se educe la cunoştinţa tinerilor cari doresc a se înscrie la examenul de admitere in şcoala militară de artilerie, care se ţine In Bucureşti* că termenul de predarea actelor s’au prelungit până cel mai târziu la data de 5 August a. c.­­ Spectacolele zilei TEATRUL CĂRĂBUȘ. — Dă la jos din corcoduș. GRADINA o 1 KTRLEŞANU. Trupe de comedii Cigalia: „Nunta lui Topftrdea" și Balet. i TEA 1 HUI. NOU. — Vorba dulce, mult aduce. i TEATRUL NOSTRU (Grădina Mar­­eoni Olivea). — Băetașul tatii. ( TEATRUL JIGNIȚA — „Jack Mins­cinosul" cu Maly Picus. | TEA­TRUL MOBIL. ț Grâdina C­-­­nema Romana-Viitor). — Mătușa lui Carol ! CINEMA FRASCATI—Fata Pădu­rarului, dramă tn 8 acte și Fune* m­­­iile regelui Ferdinand. j CINEMA SELECT. — Loreley, dra­­ mă nu 6 acte. « CINEMA M VOICULESCU. - O să­rutare în Întuneric şi Funeraliile regelui Ferdinand.­­ CINEMA LIPSCANI. — Goana după bărbaţi. GRADINA CINEMA VICTOR­IEI (fost Colos). — Cluburile elegante din New-York şi Funeraliile rege­lui. CINEMA LUX — Don Juan fără voa CINEMA JUPITER. — Dunărea al­bastră cu Harry Liedtke Şi Lia Mara, cu cor şi o comedie în 2 CINEMA EFORIA. — La Maison du Mystere cu Mosjoukine și Ni­colas Collina. CINEMA BULEVARD PALACE. —­ l­ucreția Borgia. CINEMA ODEON. — Gigolo drama in 7 acte. CINEMA FLACARA. — Voevodul Ţiganilor și o revistă. CINEMA GLORIA. — „Cavalerul vio­letelor" cu Harry Liedke, și Fune­­raliile regelui Ferdinand. CINEMA TEATRUL­­CENTRAL. — Omul de altă dată cu Paul Wegener CINEMA GRI­VIŢA­­RADINA A­­venturile unui prin şi o comedie. CINEMA MODEL. Cezar Borgia cu Amletto Novelli şi o comedie. CINEMA PARIS.­­ Câinii! (Din ac­iniile bolşevismului). CINEMA RAHOV­El - Le joueur D’echecs (Fecioara din Vilna). CINEMA ŞElÎBAN VODĂ (Grădină)’. Călugărul Negru, tragedie ru­sească cu Pușchin și 2 comedii. 1 4 nete. CINEMA JUPITER. — „Dunărea Albastră" cu Lya Mara și corul Sylva. CINEMA ROMA. — Harry Pieli un „Atentă né Harry“ și o comedie. CINEMA EDISON. — Fii Soarelui o­­peră complectă şi teatru. CINEMA POTERA ŞI grădină. — Circul Beely cu Harry Piei şi o co­medie. CINEMA AMERICAN Calea Moşi­lor 221. — Strigătul Nopţii. INI­MA Mari­­oNI — Nopţi vene­­ţiene de dragoste şi Funeraliile regelui Ferdinand. CINEMA VOLJA­N­UZ­EŞTI. — Ul­tima noapte de holtei şi Baletul Gromwell. CINEMA TRIUMF- Potecarul din Paris şi o comedie. , CINEMA FACLA. - Condamnata pe drumul Siberiei şi revista Ha­remul Ţiganului. Programul pentru Luni N F O R M A ŢI U NI Din iniţiativa intelectualilor aflaţi După propunerea ministerului de la căminul de odihnă dela castelul agricultură şi domenii, s’a aprobat. Drdncoveanu, s'a oficiat la bisericuţa din Sămboila de Sus o impresionanţi a slujbii religioasă pentru odihna su­fletului recelui Ferdinand. Pensionarii au pornit in procesiune până la biserică cu portretul­­defunc­tului rege In zăbranic de doliu, ha cortegiu s­au unit numeroşi săteni. Şcoala de dans Achim şi Simion, funcţionează numai in Sala Sindi­catului Ziariştilor Bulev. Carol 7 şi asta deschisă fostă vara, având cumiri ziua şi seara. Intomnaţ luni şi înscrieri la sală zileic 8­8 p. m. In fiecare an mini­că 5 8 p. m. Ma­lin curi de perfecționare. rues. 2 «m« iminent* Curie I August (827

Next