Dimineaţa, august 1927 (Anul 23, nr. 7421-7451)

1927-08-01 / nr. 7421

Pt­s­b** 8-41 n­i­ țlNEARA AZI PREMIERA Filmului T­R­ABATOR II Am‘ Repreatesit lei U jum. dimineaţa cu prefix?! reduse M­AI SUNT până Isi fretgerefia Loteriei Sinistraților f |2 Lose 75 Esel • .tiSSej^x^a^ä-aitöv T /JBBSBgHBsMHWWaKtflHMBBBgjlMHWMEBR&s, AJUTAŢI SnfUi ptiaíresi maréiul COKP de POMPIEB1 os organizaţiunii în toate judeţela Sarii prin LOTERIA SINISTRAŢILOR care oierii ! Zece milioane lei câştiguri Taaira „K­OS“ ggagma Direcţiunea St. Marinescu Sa atrage at«n«Mn#8 onor gmbttc «S «»ns*te «« sffi teacă I® Crisma i.VX, swn8 «resoîisi numai Premiere 'O on Ultima zi a programului va rula Premiera suportul film -v«\ää»f' ■pr-«.. Extraordinară comedie de Salon și Aventuri de dragoste în .8 man acte In rolul principal inimoasă artistă Laura Ia Plani® la siSrstt încă © nostimă fiomonila în 2 a«îe. Atari «Hn jwogyam s FunaraKH« tamermintâr— ... . In programul viitor Drama: „Învingătorul Aeruîuâ“ jucată înainte «___ h Ph­ArvtKArlam oî ! imhorfi’h Funeraliile înmtmmăntăe-«! M. 5. Hegelul Ferdinand I» te Sinaia - Bucureşti - •» ««««* da «*13** ............e de dispariţie de eroul aviator căpitan Nungesser şi Jurnalul cu trecerea peste ATSvlAT'ai'anihStein'iT TAergh. ' Reprezentațiile încep la Ora 3 jum iix. »W»“1 Kg. *—­­' .... __ u.r, .«Ok. «• MVi.Mii!* m n * Vm*umi.A­­t _ L. _. K. _t , _ K.­f * * .h. , Grâdina si sala — - , « « VOLTA BtiZtisîi Baleiul i Azi pe §âîțgâ Ulmul: „Ui-YSMA NOAPTE c§© HOfcTBI4* duteuîsazâ ia 3 fwn si ia 113 fum W EMa ^ P*rsosna Prafurile 3b, 30 si 24 lei ,iPi Grădina si Sala FRASCATI Fa I HABET fdl^®TKB noeultim­s compactă a oparelsl cu același Sl Ia IA fflASIHi ^ Afară din program funerarele complect© afe M. S. Regele !n na mal P€l durarul­ui numa în 8 mar! acts “ta ABEN­E Ii fi! ROM­ANE - Parcai Ser®» 1. Azi Duminică 31 list­e s5 in sarese următoare ora 9 lum. seara precis l ooping dansatori acrobatici pis patine duo SPANIA - ROATA MORTU, ete. etc, JASS8AN9­­­0A1S si T O MiB 01 A —■ JASSIâHl Preturile * Rezervat SO toi.— Stal 40 lei, Intrarea generală :20 lei,­­ exclusiv taxele Tramvaie'directe' pL la Arene pe toala „„Me-Infam, prin sir Cuina de Argua r prm l­arpal Catoi Cinsffl BaM „PflTHEFONUL” aparatul muzical ideal Un dellrSw „ P L N­ C 1 să ai in casă Muzică „» executata de cei mai «Me Pentru ac „t »3a celebri artiști la care se \J) primul *1 cet ntaS bî­dsnsaeza Jru^SmmL). *“ev ne cs«rial cu tot ce este nou Apartament 3 camere feae cen­tru se caută Oferte îa Agenția Scîmlder & Berger Str. Caragheorgi­evici 0 sub­ „Avocat“. Ad ultima zi marele film Unii Sup JACKIE COOGM Eli «Ama ti saca CAPITUL Mâine Lom Prem­eră ill/ t rRterjjratat do ?afm«su3 actor azi In vRrsti JACKIE COOS IN Acest film e «iasssua sa creație. Afar® din pragrasui Funerarii!© M. S. Reg@lui FardinancE S1 0 CUIERIE IN 2 ACTE p a & m i £ st & A£S UtLTiMA Zi CUM Ai DEVENIT ARTISTA DE CINEMA... iiBpiez. loca? la 9 luni. dimm. Main« SLUMS Opera com­plectă •tsrssa* ..IA niBWaaL. r Depozitari serioşi se caută In toate oraşele importanta din tară. Duminică dimineaţa ora 9 matineu Castelana libankul 19 Scsi 8i53a*ar©a Pentru V'NiC LTURA KalimetaBîsnlfk­ Impari Directj Singurul produs admis de Serviciul­­ Sanitar superior pentru tratarea mustu­lui şi a vinului. Expediţiuni în toată ţara în Butoaie originale a 50 Kgr. Adresaţi Paul ai»­tSf­ SOSSÎ Strada Telefon 367-M. Traian 76, Bucureşti, 1101AMŢI CISMELE AUTOMATE â ISEUTHESS Livr­abile imediat din depozitele: BUCUREŞTI ||j Strada Bolintineanu No. 10 CiSneina SHI1B6T Premlerâ LORELEY Extraordinară dramă în 6 acte Afară din program la ambele cinematografe fa­­nerab­ile 1. 8. Stegelui Ferdinant a luat la Sinaia Bucureşti şi Curtea de Argeş. JSffiE­103511 ■ AZI ! Fordist! ! Voiţi a evita ruperea braţelor la motor? Voiţi a suprima trepidaţia? Voiţi ca motorul să aibă complectă stabilitate ? Apucaţi motorului dvs. ^MÎIÎlă B. M. De vânzare la toate magazinele şi garajele din tara. fit mQitmiL şi lanca Psncsvici Str. Doamnei (Paris) No. 18 vinde cu mari înlesniri replată Ştofe MrMteşti îi âe damă. iiîăimri. haine de piele, ces­­tiîM6 gaia, paltoane, pardesiuri, mătăsuri, catifele, opa­­luri, marcmzeturi, zefiruri, iîoane, lantamiri, perdele, covoare, linoleum, mobile, piaaes patefoane, incâlţâminte, etc. pîc precum Confecţionează din atelierul propriu, CosSume, fracuri, paltoane, pardesiuri IN RATE FARA MICI O DOBÂNDA Telefon No. 336 78 BATOZA OS PORUMB 6 U.P. nouă iii In perfectă stare de funcţiune, complectă cu toate curelele mici, de vânzare cu preţ foarte redus­­ în condiţiuni avantajoase de plata. A se adresa ia wSaturMaH Bu­levardul Maria 87, BucuretiL Grădina C^natra VICTORIEI (fost Co­osi Azî Premieră filmului Cafeneaua la s­i îngerii Căzuți i-i cu simpaticul KIcar«l© Corte® şi Afară din program u ■Baletul Excentric. ev» unnon Repertoriu tentaţiona! La fio« s PuBwariile complect» ale M. S. Regelui Percite-sndl I. O panică msmoraUM din ma­re tal flILEEN PSIHGLE șl BEN LYON. psyK.“E äs ää 0 Cţ,media Ä,nericani »JUÄ interpretat ne moaşa fí FM8raríil8 M> 8> 8eg8|al Ferdinand U SE V8NDS din motive personale foarte conve­nabil o fabrică de piele complect in­stalată, situată în Transilvania pro­ducând lunar cca. 1 vag piele brută având şi un număr însemnat de cli­enţi. Informaţiuni sub „Rentabilis“ prin Rudolf Mosse, Arad Interme­diari bine plătiţi, ilormitoare şi Sofia în modele noi au sosit de la Fabrica Industrale Unite de Reriie „MEEOJSr­­Calea Victoriei 178 Msre întreprindere industriala metalurgică din Transil­vania caută şef corespondent admi­nistrator cu depline cunoştiinte ca­merei ale, absolut independent, pose­dând cunoştiinţe technice şi versat în cunoaşterea materialului. Tre­­bue să cunoască perfect limbile ro­­mână şi germană. Numai forţe de primul rang care posedă­ îndelun­gată practică de birou, vor adresa ofertele lor sub „situaţie viageră". Agenţia Schulder Berger, Carada 9, liCitiţi Adevărul Literar INFANTERIA Următorii ofiţeri de rezervă au fost trecuti în poziţia de retragere, pentru limită de vfl­istă. GENERALI DE BRIGADA DE REZERVA. — Buneacu Grigore de la com. corpului 5 armată; Hof­­bauer Leopold de la comand, cor­pului 6 armată. COLON­ELI DE REZERVA. — Ra­­dovici Victor din reg. 21 inf.; Maxi­­movicz loan din reg. 40 inf.; Gatina Alexandru din reg 31 inf.; Stoica Traian de la comand, corp. 5 arma­tă; Hinterleiner Gottfried din regi­mentul 19 inf.; Botez Alexandru din reg. 3 inf.; Kersevanis Augustin din reg. 37 inf.; Stancescu Emanoil din comand corp. 2 armată. LOCOTENENȚI-COLONELI DE REZERVA — Murgulet Teodor din reg. 8 inf.; Fischer Emil din reg. 5 vânători; Ostroveanu Eftimie din reg. 6 inf.; Chescaia Iulie din reg 15 inf.; Guriţă loan din reg 96 inf. MAIORI DE REZERVA:­­ Paul Constantin din reg. 86 inf ; Marţian Iulian de la C. R. Tg. Mureş; Vrant­­sits Carol din reg. 2 inf.; Marian loan din reg 2 vânători; Luisescu loan de la C. R Romanaţi; Dumitra­­che Bănică Gh din reg. 5 vânători; Stefulescu Pavel din reg. 18 inf. CĂPITANI DE REZERVA - Po­­soiu loan din reg. 9 inf.; Robescu Paul din reg 87 inf.; Popescu loan din reg. 1 vânători; Polihroniade Constantin de la cerc. recurt Ro­manati; Pavlovschi Adan din reg. 20 inf. Wagner Enrie din reg 1 inf.; Anghelidi Mildiade din reg. 27 inf.; Iaralau Gheorghe din reg. 96 inf.; Corneliu I. Comănescu de la cercul recurt. Orăștie; Secară A. Vasile din reg. 4 pionieri; Drăgoescu Nicolae din reg. 36 inf.; Ionescu Gheorghe din reg. 15 inf ; Ciupagea Eracle din reg. 6 inf.; Dumitrescu Floren din reg. 35 inf.; Arghir Grigore din reg. 38 inf.; Voinescu Vasile din reg. 21 inf.; Enătescu Dumitru din reg. 82 inf.; Hagi Coli Constantin din reg. 25 inf. LOCOTENENTI DE REZERVA.­­ Dumitrescu Stefan din reg. 4 inf.; Fomarache Evghenie Gh. de la cere­recurt. Rovine; Popescu Petre de la cerc. recut .Cantemir; Drogeanu Ni­colae din reg 34 inf.; Bădi­escu loan de la cerc. recrut. Vlașca; Du­mitru­­ Mihail din reg 32 inf.; Io­nescu T Gheorghe de la cerc. recrut.. R. Sărat; Borsiszki Otto din reg. 5 inf.; Cristescu Nicolae din reg. 17 inf.; Ionescu Dumitru din reg. 6 In­fant.; Juga C. Gheorghe din reg. 34 Inf.; Ionescu Tudor din reg. 1 inf. SUBLOCOTENENTI DE REZER­VA - Negul­ci Ioan de la cercul recrut. Roman; Contescu Constan­tin din batalionul 6 vânători-munte; Ionescu Petre din reg. 7 inf.; Pascu Gh. Arpășeanu din reg. Jandar.Bu­­cureşti; Frântu Amos din reg. 80 infanterie. CAVALERIA COLONELI DE REZERVA. - An­­tonoviciz Moise din reg . călăraşi. LOCOT.-COLONELI DE REZER­VA. — Ralet Dumitru din reg. 12 ro­şiori. MAIORI DE REZERVA — Bibes­­cu Dumitru din reg. 12 roşiori; Drăjneanu Simion din divizionul 1 tren; Văcărescu N. Radu din reg. 10 roşiori; Zitti Gheorghev din divizio­nul 6 tren; Dănescu Amedeu din di­vizionul 5 tren; Gorgăneanu Matei de la dispoziţia Ministerului de Război CĂPITANI DE REZERVA —Ber­­ceanu Ioan din reg. 10 călăraşi; Ca­­lerghi Nicolae din reg 11 roşiori; Manole Halfon din reg. 9 călăraşi; Onciul Constantin din reg 6 ro­şiori; Antonescu Roger din divizio­nul 5 tren; Gorânescu Alexandru din divizoriul 7 tren. LOCOTENENŢI DE REZERVA.­­Răducănescu Grigore de la dep­­re­mentă Jigălia; Pereţ Gheorghe din reg. 2 roşiori. ARTILERIA COLONELI DE REZERVA. - Prassa Gheorghe din reg. 23 artile­rie; Haralambie Nicolae din reg. 39 art.; Grecescu Alexandru dela co­mand. corpului 7 armată. LT.-COLONELI DE REZERVA. - Perieteanu Eugeniu din reg. 14 obu­ziere. MAIORI DE REZERVA. — Voi­nescu P. Romulus din reg. 2 artile­rie; Axente D Corneliu din justiţia militară; Sterie Gh. Enăchescu din reg. 3 artilerie; Costaropol loan din reg. 12 artilerie. CĂPITANI DE REZERVA.­­Tol­­midis Dumitru din reg 37 artilerie; Velechi loan din reg. 20 obuziere; Niculescu N. Tom­a din reg 7 artile­rie; Ionescu S. Dumitru din reg. 2 artilerie; Goergescu Gh Constantin din reg. 15 obuziere; Scriban Ştefan din reg. 23 artilerie. LOCOTENENŢI DE REZERVĂ.­­ Ivanovici A. Stelian, din regimentul 28 obuziere; Georggescu I. Anastase, din reg­­ultul 4 artiierie; Vuchi­escu M. Grigore, din regimentul 7 artilerie; Ţăranu­ Z. loan, din regimentul 16 obținere; Radulescu D. Gheorghe de la depozitul centr. muniţii. GENIU LI.-COLONEL.I DE REZERVA.­­ Soiia Gh. Nicolae, din regimentul tran misiuni; Atanasiu C. Dumitru, din re­gim­entul 6 pionieri; MAIORI DE REZERVA. M­ag­ii di D. Mihai, din regimeotul 4 pă&o­nîeri; Dumitrescu St Macea dâa ttm gimerrtul 6 pionieri. ț CĂPITANI DE REZERVA. - Gf mănescu D. Comei, efi» ptgtsmnteA transmisiuni. j LOCOTENENTI DE REZERVA. — Pretorian I. Ștefan, din fagtifteneli transmisiuni; Cswti I. Io«m4, ioa re­gi­maiiul 5 pionieri; H&iapestm L Con­­stantio, din regimentul 5 pionieri.­­ MARINA CONTRA AMIRALI DE RETERM Graposku Nicolae, dela divizia da marţi. OFITERI MECANICI CL. Il-a DS REZERVA.­­ Grigoriu Iordach­e, dela divizia de dunăre. CĂPITANI DE REZERVA. — Satt Nicolae dela divizia de dunăre. OFITERI MECANICI CL. I-« DIN REZERVA. — Negreanu loan, de» divizia de dunăre. JANDARMERIA SUBLOCOTENENŢI DE REZERVA. Dumitru Nicolae dela corpul da Jan­darmi MEDICI LT.-COLONELI DE RE­ZERVA. — Feder Marţian, dela direc­ţia 6 sanitară.­­ SANITARI MEDICI MAIORI DE REZERVA.— Baroncea lacob, dela direcţia 6-a sa­nitară, medici căpitani de rezerva Blumenfeld Filip, din regimentul 4 vâ­nători. FARMACIŞTI COLONELI DE REZERVA. — Ma­rtiam. A. Constantin, dela direcţia 6-a sanitară. CAPITAN. DE REZERVA.­­ Mar­­co­rici Irincu, dela C. R. Prahova. LOCOTENENŢI DE REZERVA. — Grafius Wilhoîra dela direcţia 6 sa­nitară. INTENDENTA INT. LT.-COLONELI DE REZER­VĂ. •— Ciuşcă Pompei, dela Insp. ma­rinei. Dumitriu Teodor, dela Comand. Corp. II Armată. INT. MAIORI DE REZERVA — Craioveanu Olimpiu, dela Comand. Ter- C. 4 Armată. Condeescu Vasile dela Comand. Corp. 2 Armată. INT. CĂPITANI DE REZERVA— Ionescu Nicolae, dela divizia lX-a.Sî­­nmireanu Dumitru, dela Comand. Corp 4 Armată. ADMINISTRAȚIA ADM. MIORI DE REZERVA. — Hochmeister Artur, dela manutanța cat­­rală. ADMI CĂPITANI DE REZERVA— Ionescu loan, dela Comand. Corp. 5 Armată; Martinedes Carol, din regi­mentul 39 artilerie; Kraus Adolf, dela Insp. marinei; Schuster loan, din ba­talionul 4 ad-­­v; Olteanui Dumitru de la C. R. R-Vâlcea; Danciu loan, dela Comand. Corp. ii Armată; Eisele loan, dela grupul aviaţie Expl.; NeaguCon­stant­in, din bat. 4 administrativ", Roth Ioan, dela Comand. Corp. VII Armată. ADM. LOCOTENE­NȚI DE RiiZER­­VA. — Enciulescu Nicolae dela M. R. Secret. General; Panaitescu Constan­tin, dela Comand. Corp. III Armată. Comneliu Gh. Crăciun, din batalionul 2 ad-tiv. ADM. SUBLOCOTENENTI DE RE­ZERVA. — Dumitrescu Marin, dela compania 4 sanitara; Flachs lacob loan, dela divizionul 2 tunuri munte; Orloi Iuliu, din regimentul 42 obu­ziere; Braha loan, din batalionul 7 ad-tiv; Florescu Mihail, din regimen­tul 88 infanterie. Comisari ai pomului pe lângă Camerele de comerţ După­ propunerea d-lui ministru de industrie şi comerţ, au fost nu­miţi­ comisari ai guvernului pe lân­gă Camerele de comerţ şi industrie arătate mai jos li­nii: Titus Petrovici pe lângă Camera de Industrie şi comerţ din Lugoj. Tom­a Stoian, industriaş-antrepre­­nor, pe lângă Camera de comerţ şi de industrie din Iaşi in locul d-lui Gr. Mititelu, care trece In ncwns ca­litate pe lângă Camera din Vaslui. Dezideriu Fulep din conducerea Băncii agricultorilor, pe lângă Ca­m­era de comerţ şi de industrie din Deva, la locul d-lui Gruia Petru Motu, Virgil Popovici, inspector comer­cial, pe lângă Camera de comerţ şi de Industrie din Timişoara, in locul d-lui Erem­ia Morandini. Emil Pop, farmacist pe lângă Ca­mera de comerţ şi de industrie din Tulcea, în locul d-lui I. Iacob. Eugen Hacek, farmacist, pe lângă Camera de comerţ şi de industrie din Turnu-Severin, in locul d-lui G. Broşteanu. Petre Drăgoescu, censor la Banca Râmnicului, pe lângă Camera de comerţ şi de industrie din R.­Vâlcea, in locul d-lui big Al Stoenescu. Ofiţeri de rezervă trecuţi în poziţie de retragere ~co»­-Bam»- •-Resem ó im­inent. Luni f­­u0«wt­i»*f

Next