Foaia Românească, 2012 (Anul 62, nr. 1-52)

2012-03-30 / nr. 13

Reţeta bunicii mele Ai vreo prăjitură, un cozonac sau o mâncare cum numai bunica ta ştie să o facă? îţi aminteşti de clipele când stăteai în bucătăria bunicii tale şi te uitai la ea ore întregi cum frământă, de exemplu, aluatul, câte condi­mente presăra în sarmale sau cum făcea „vărzarul"? în­trebaţi-o pe bunica voastră cum se prepară această mâncare preferată şi scrieţi reţeta într-un caiet aparte. Dacă aveţi posibilitate, faceţi şi fotografii despre aceste bucate. Reţetele (scrise în limba maghiară) trimiteţi-le apoi prin poştă la adresa redacţiei „Barătsăg" (1519 Budapesta, căsuţa poştală 452) sau prin e-mail: baratsag@upcmail.hu, indicând numele tău şi al bunicii, de exemplu: „Aşa prepară bunica mea, Maria Rocsin Cefan, vărzarul, semnat de Nora Cefan, elevă în clasa a 6-a". Aceste reţete ale naţionalităţilor din Ungaria vor fi publicate în cartea de bucate a revistei Barătsăg, publi­caţia naţionalităţilor din Ungaria. Termenul de trimitere a reţetelor este 15 octombrie 2012. A.C. Liceul „N. Bălcescu” pe Internet www.balcescu.sulinet.hu Practica pedagogică pentru masteranzi In acest semestru universitar, masteranzii Catedrei de Limba şi Literatura Română a Facultăţii Pedagogice „Juhăsz Gyula" din cadrul Universităţii din Seghedin au făcut practica pedagogică la şcolile din Jula şi Miche­­rechi. Studenţii Iulia Kaupert, Alexandru Dragul şi Timea Cziczek­, masteranzi la specializarea profesor de limba şi literatura română, au făcut practica la Liceul „N. Bălces­cu" din Jula. Rita Pătcaş, Anamaria Brad, Teodor Martin şi Ana Rocsin Sárközi au făcut practica pedagogică la şcoala generală din Micherechi, A.C. 30 MARTIE 2012 FOAIA românească Concurs de recitare „Mihai Eminescu", la Apateu Organizat în memoria marelui poet român Mihai Eminescu, ediţia a VI-a a concursului de recitare „Mihai Eminescu" de la Apateu, a avut loc sâmbătă, 24 martie, la Casa de Cultură din localitatea biho­reana. Manifestarea iniţiată de către Centrul de Do­cumentare şi Informare al AŢRU, Centrul Cultural şi Metodologic Român Bihorean din Apateu şi Asocia­ţia Culturală Făgeţeană a adunat la căminul cultural elevi şi profesori de la şcolile generale unde se pre­dă limba română. Concursul de recitare „Mihai Eminescu" a început înainte de masă, la Casa de Cultură din Apateu. După cuvintele de încurajare ros­tite de către Ioan Oltean, preşedintele juriului, elevii au uitat de emoţii şi au ie­şit în faţa microfonului în­cercând să rostească cât mai frumos două poezii ale lui Mihai Eminescu. La concurs au participat elevi de la şcolile generale din: Bedeu, Bătania, Chitighaz, Jula, Micherechi, Apateu, Leucuşhaz, Pocei, Furta şi Săcal, precum şi eleve de la Liceul „N. Bălcescu" din Jula. Cu toate că festivita­tea din acest an s-a orga­nizat mai târziu (până acum sărbătorindu-se în ziua de naştere a poetului, 15 ianuarie), Eminescu ră­mâne geniul poporului ro­mân. în timp ce juriul a apre­ciat efortul elevilor, oaspe­ţii au urmărit programul folcloric al grupului instru­mental din Sibiu. Solistul vocal a fost Sebastian Stan, iar la nai a cântat Radu Nichifor, studentul celebrului naist Gheorghe Zamfir. După anunţarea rezulta­telor, oaspeţii au servit masa la cantina şcolii. Ca semn de recunoştinţă, fie­cărei unitate de învăţământ prezentă la această mani­festare i-a fost înmânată din partea organizatorilor o diplomă. Premiile au fost înmânate de către Mircea Cărţişoreanu, vicepreşedin­tele Asociaţiei Culturale Făgeţene. De asemenea, au fost înmânate diplome pen­tru elevii participanţi la con­cursul de recitare: Hajnal Putin, Nandor Borşa, Gabriela Maroşan, Estera Ardelean, Patricia Roşu, Adriana Somogyi, Monica Bartha, Andreea Olteanu, Zoltan Horvăth şi Devoid Varga. Clasament Şcoli bilingve, clasele 7-8: Locul I: Graziela Kovăcs (Jula) Locul II: Carina Juhas (Micherechi) Locul III: Maria Olteanu (Chitighaz) Şcoli bilingve, clasele 5-6: Locul I: Marius Kovăcs (Jula) Locul II: Andreea Coita (Micherechi) Locul III: Aneta Buca (Bedeu) De la şcolile unde limba română se predă ca obiect de studiu, din clasele 7-8 au fost premiaţi elevii: Locul I: Kristof Oromos (Apateu) Locul II: Vasile Pal (Pocei) Locul III: Veronica Asztalos (Furta) Clasele 5-6: Locul I: Timea Miklăs (Leucushaz) Locul II: Sabina Anita Sabău (Apateu) Locul III: Reca Măndoki (Pocer) Liceul „N. Bălcescu": Locul I: Jenifer Juhas (clasa a 10-a) Locul II: Amalia Adela Hin (clasa a 9-a) Locul III: Cristina Iulia Duma (clasa a 9-a). A. Cioca

Next