Idei în Dialog, 2006 (Anul 3, nr. 1-12)

2006-08-01 / nr. 8

10 NUMĂRUL 8 (23) — AUGUST 2006 Prostia și reaua-credința transformate în delict de interpretare —.----- H.-R. PATAPIEVICI —.----­ în 2002 am publicat în revista Flacăra (nr. 1-2,2002, p. 86) un text intitulat „In­actualitatea lui Eminescu în Anul Cara­giale“. Fusesem întrebat de George Arion ce cred despre Anul Caragiale, care toc­mai debutase, m-am gîndit să fac, în oglin­da entuziasmului unanim pentru Cara­giale, bilanțul anului Eminescu, care fus­ese deja, festivistic marcat și ratat, în 2000. Reluînd idei pe care le exprimasem intr­­un interviu din România liberă,n ianuar­ie 2000 („Ce ar trebui făcut în anul Emi­nescu ca poetul să nu fie nici minimal­izat, nici fals lăudat?“), mi-am conceput articolul ca pe o elegie. Elegia era inspi­rată de constatarea că în epoca noastră postmodernă, dispusă să încurajeze în special relativismul celor cu talent mod­est și aspirațiile înghesuite ale artiștilor care fac cu ochiul culturii de masă, geni­ul celor care s-au măsurat în trecut cu ab­solutul era condamnat să intre în inactu­­alitate. Eminescu avusese un astfel de geniu, iar constatarea incapacității lumii noastre postmoderne de a-1 mai cuprinde mă făcea melancolie. Cum demonstrează textul publicat atunci în Flacăra, pe care îl reproduc acum mai jos, deplîngeam căderea lui Eminescu în inactualitate­­ și o puneam pe seama lipsei noastre de curaj: curajul de a fi inactuali în raport cu modele culturale ale unei lumi față de care nu știm să avem decit o singură ati­tudine, de imitație. Cînd lumea e bună, imitația binelui e bună, dar cînd lumea pe care o imităm e în eroare? La puțin timp după publicarea textu­lui din Flacăra, am fost citat de o înaltă față academică, cu indignare, cu afirmația că Eminescu ar fi cadavrul din debaraua culturii române și că ar trebui să scăpăm cit mai repede de el. M-am gîndit că grotescul răstălmăcirii și evidenta ei rea­­credință pot ține loc de replică. M-am înșelat, aberația s-a bucurat de credit și s­­a răspîndit. Cine face azi căutare pe Google după „Patapievici Eminescu ca­davrul nostru debara“ găsește 151 de site­­uri, probabil peste o sută de trimiteri dis­tincte, care toate reiterează (și îmi impută vehement, uneori injurios, întotdeauna furios) răstălmăcirea; în ultima vreme, autoritate face Viorel Patrichi, cu arti­colul „Masca lui Ianuș și mentalitatea «second hand»“ (Rost, nr. 24, februarie 2005), în care se poate citi următoarea atribuire falsă: «Iată ce scria domnul Pata­pievici în „Flacăra“ lui Arion în 2003 [sic]: „Eminescu este cadavrul nostru din de­bara, de care trebuie să ne debarasăm dacă vrem să intrăm în Uniunea Euro­Cred că la acest început de an Caragiale (1852-2002), încă înainte de a cădea iar în euforia actualității ‘lumii lui Caragiale’, ar fi momen­tul să facem bilanțul anului Emi­nescu (1850-2000). Dacă e sigur că actualitatea lui Caragiale ca val­oare națională va fi confirmată la o sută cincizeci de ani de la naștere (rezultat previzibil al profetismu­­lui zeflemelor, într-o țară a tuturor batjocurilor), ce s-a văzut în ‘anul Eminescu’ e că Eminescu a devenit stindardul academismului - estet­ic, cultural, instituțional, etnic. Ceva vetust, prost plasat, iremedi­abil înțepenit i-a caracterizat pe toți admiratorii săi care au produs texte, luări de poziție ori oratorii oficiale cu ocazia unei aniversări care, mă tem, s-a transformat într­­o comemorare. Hotărât lucru, la o sută cincize­ci de ani de la naștere, Eminescu nu mai e la modă. Pentru că a devenit inactual? Să fie vorba de faptul că la noi eternitatea aparține numai zeflemelor, iar seriozitatea, metafiz­icul, tragedia stârnesc deopotrivă nerăbdarea și plictisul? Ar fi expli­cația ‘simpatică’. Cum ar veni, Caragiale rămâne mereu actual pentru că suntem un popor vesel, bârfitor, derizoriu și flecar, în timp ce steaua lui Eminescu e condam­nată să pălească, deoarece, vorba lui Maiorescu, ‘celula nu rezistă’­­ nici tensiunii metafizice, nici în­cordării ideii, nici sacrificiului trag­ic, nici martiriului religios și nici disciplinei instituționale. Mă tem însă că explicația veri­peană “. Nu este de mirare că în manualele de gimnaziu au rămas doar poeziile „Lacul“ și „Freamăt de codru“. L-au ascultat autorii de manuale, așa cum asculta A. Tom­a de Silviu Brucan» Oricine va citi textul meu va vedea că „citatul“ dat de Viorel Patrichi nu figurează în el. Falsul este evident, ca și procesul de intenție (potrivit căruia eu aș fi un fel de Silviu Brucan). M-am hotărît să semnalez răstălmă­cirea din patru motive. Întîi de toate, pen­tru că această răstălmăcire nu este doar o interpretare eronată (sunt atîtea!), este un fals care violează cu intenție adevărul labilă este alta. Eminescu nu mai e la modă deoarece nu mai ‘dă bine’. Explicația nu e nici abisală, nici etnopsihologică, ci banal sociolog­ică. Dacă ne gândim că doar cu 20 de ani în urmă Eminescu mai era încă „omul deplin al culturii române“ - acum noțiunile înseși de ‘deplin’ și de ‘cultură’ au devenit suspecte din punct de vedere politic -, înțelegem amploarea prăbușirii cotei lui Eminescu la bursa valorilor proclamate la lumi­na zilei, în timp ce Caragiale pare a nu avea nici un cusur, de Emines­cu am început să ne jenăm. Răstur­narea față de perioada interbelică e completă. Pe atunci Caragiale era suspect, Eminescu era recept; azi Eminescu a devenit suspect, Cara­giale este în mod eminent recept. Pentru noua tablă de valori accep­tate, Caragiale a fost găsit ‘politic corect’, în timp ce punerea lui Em­inescu la patul lui Procust al nou­lui canon importat din ‘țările pro­gresiste’ a arătat fără dubiu că fos­tul poet național al României cla­sice e ‘politic incorect’. Cum ar fi putut fi altfel? Ca poet național Eminescu nu mai poate supraviețui, deoarece noi ieșim azi din zodia naționalului. Poet canon­ic Eminescu nu mai poate fi, deoarece revoluția sociologică din învățământul superior care a avut loc după 1990 a adus la putere stu­dioși care fac alergie la auzul cu­vântului canon și manifestă ten­dința să pună mâna pe revolver când aud cuvântul tradiție. Pro­fund el nu mai poate fi considerat, și care poartă prin lume, cu numele meu, o inepție care transformă poziția mea față de Eminescu în contrariul ei, în al doilea rând, pentru că falsul s-a impus (a fost preluat de Gardianul, Cronica Română, Cultura, ProSaeculum, Evenimentul (Cotid­ian regional de informații și publicitate), Oglinda Literară, Pagini Românești, Români în Germania, Revista Media etc.) și nimă­nui nu-i mai trece prin minte să con­frunte ceea ce mi se atribuie cu textul meu original (singura excepție este http://www.curaj.net/?p=493), în al treilea rând, pentru că unii dintre cei care deoarece categoria profundului, nefiind postmodernă, nu mai e prizată de intelectualii progresiști. Interesant Eminescu nu mai poate fi, deoarece tot ce e interesant în Eminescu e pur german, iar azi nu se mai consideră interesant decât ce vine din zona anglo-saxonă, care e contrariul germanității. Din punct de vedere politic, Eminescu pare a fi irecuperabil. Categoriile lui Eminescu? Azi nimeni nu mai poate vorbi despre sursele orig­inare ale sensibilității sale fără a tre­bui să pună totul între ghilimele, adică fără a face cu ochiul, fără a-și cere scuze ori fără a-l scuza, luându- l de fapt peste picior, într-o epocă în care viziunile mai sunt licite doar la cinema (ceea ce i-ar fi plăcut lui Max Weber), Eminescu nu ne mai poate apărea decât ca exasper­ant de învechit. Or, se știe, supremul argument împotriva cuiva, azi, este sentința ‘ești înve­chit’. Iar cultura română din ul­timii ani, în lupta pentru integrare euro-atlantică, nu dorește decât să scape de tot ce este ‘învechit’ - adică să fie progresistă. Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să­­și facă un nume bine văzut în afară, Eminescu joacă rolul cadavrului din debara. Sec spus, Eminescu nu mai este azi actual deoarece cultura română, azi ca și ieri, se dovedește a nu fi decât o cultură de sincro­nizare. Ea încă nu își permite să nu fie în pas cu modele. H.-R. Patapievici postează articole și comentarii pe Inter­net au atins cota de injurie și defăimare de la care începe răspunderea penală, sunt hotărît să îi acționez în justiție pe toți cei care de acum înainte vor continua să îmi atribuie fraza pe care Viorel Patrichi mi­­o atribuie, în al patrulea rind, pentru că răstălmăcirea aruncă o umbră asupra In­stitutului Cultural Român, unde, de cînd mă aflu la conducerea lui, am îmbrățișat principiul neutralității­­ potrivit căruia ideile, gusturile mele și filozofia pe care o îmbrățișez nu trebuie să se regăsească în programele acestei instituții. Inactualitatea lui Eminescu în anul Caragiale 55 DEZACORD

Next