Ilustratiunea Română, 1936 (Anul 8, nr. 1-26)

1936-01-01 / nr. 1

20H Sh. REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA. ZIARUL ..UNIVERSUL­ Bucureşti, str. Brezoianu no. 23-25. — Telefon 3­30­53 Taxa postali platita In numerar conform aprobarei Pir­Q­le P. T. T. No. 1 202281932 Preţul exemplarului 10 lei Număr de Anul Nou. 1930 LA MULŢI ANI! (Foto 20-th Cent. Fox)

Next