Ilustratiunea Română, 1937 (Anul 9, nr. 28-52)

1937-07-07 / nr. 28

In timpul congresului „Uniunei na­ţionale a farmaciştilor români“. Preşedintele A. Scurtu, secretarul general şi unul din oratori Cu prilejul congresului Uniunei naţionale a farmaciştilor români, care a avut de scop afirmarea pri­matului românesc şi in această profesiune, s’a inaugurat la „Cartea Românească" şi o interesantă Ex­poziţie farmaceutică culturală re­trospectivă. Expoziţia care a avut un deosebit succes a fost organizată cu con­cursul d-lor dr. V. Gomoiu, preşe­dintele de onoare al Soc. R. R. de istoria medicinei, a d-lui prof. dr. V. Bologa, directorul Institutului de istoria medicinei ,din Cluj, a d-lui prof. dr. Iuliu Orient din Cluj şi a d-lui farmacist dr. N. I. Angelescu, fost preşedinte al Soc. farmaciştilor din România şi unul din distinşii noştri colaboratori. Din cele ş­ase secţii ale expozi­ţiei, trei au prezintat un deosebit interes documentar : Secţia III, Documente istorice cu referire la trecutul farmaciei în ţă­rile române (fotografii, stampe, grafice, scrisori); Secţia IV, Documentări cu refe­rire la evoluţia şi organizarea în­văţământului farmaceutic şi a exerciţiului farmaciei în România, Secţia V, Vase de farmacie, a­­parate, instrumente de laborator din trecutul farmaciei. Felicităm organizatorii acestei expoziţii care ne-au dat prilejul să cunoaştem evoluţia unei nobile şi frumoase profesiuni. Aspecte de la „Expoziţia farmaceutică culturală-­ retrospectivă“ („Cartea Românească“)

Next