Ştiința şi Tehnică, 1979 (Anul 30, nr. 1-12)

Numerele paginilor - nr. 1 - 1

„Sarcina centrală in acest an este ridicarea la un nivel tot mai inalt a activităţii economico-sociale, realizarea unei calităţi noi, superioare in întreaga operă de construcţie socialista. Aceasta impune să valorificăm tot mai eficient potenţialul material şi uman de care dispunem, să promovăm cu fermitate cele mai noi cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţi­­fi­ce in toate domeniile". NICOLAE CEAUSESCU '\ ' у . tOin Mesajul de Anul пои •

Next