Ziarul Călětoriilor, 1901 (Anul 4, nr. 192-195)

1901-01-17 / nr. 192

Anul IV.—No. 19. 10 Bani în toată ţar­a Miercuri 17 Ianuarie 1901 Redacția şi Administraţia : Mo. 11,—Strada Brezotanu,—Mo. 11 ZIARUL CALI.TO­RIN­.OR apare o dată pe săptămână o — MAR ZIARUL CALETORIILOR Șl AL INTEMPLIRILOR DE PE MARE Șl USCAT COSTUL ABONAMENTULUI: Lei 5.— pe an tn toată țara « 2.60 « */, « « « Spinii îî intră in carne și il paralisează.—(Vezi pag. 1518 col. III) 'X

Next