Ziarul Călătoriilor, 1910 (Anul 11, nr. 661-712)

1910-01-06 / nr. 661

V Anul XI.­­No. 661. IO BANI IN TOATA TARA Mercurî, 6 Ianuarie, 1910 ZIARUL CĂLĂTORIILOR COSTU L A BON A M EX T­ULUI ot Ti. — l*e un mi în Iont» Inra . 2.00 « Vs « “ « Redacţia şi Administraţia No. 11, Strada Brezoianu, No. 11. * ZI \Hl l.­­ \l.\TOIMJI.OK Apari' odată pe snplăm&nft — MARTEA — V Șl AL ÎNTÂMPLĂRILOR DE PE MARE Șl USCAT ATACUL FU GROAZNIC» — (Vezi pag. ioi0)

Next