Ziarul Ştiintelor şi al Călătoriilor, 1928 (Anul 32, nr. 1-52)

1928-01-03 / nr. 1

3 Ianuarie 1928, ANUL XXXII, No. 1. Ziarul Ştiinţei d­e al Cai­atorii­lor4 SCRIS PE ÎNŢELESUL TUTUROR REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA STR. BREZOIANU No. 11, BUCUREŞTI Costul abonamentului: Lei 220 anual, Lei 120 semestrial şi Lei 65 trimestrial. CUPRINSUL: 1. Moş Delamare. Un­­an nou..........................................................2 2. A. Gerasim. Cerul în rafiuarie . . . . . . . 3 3. N. Oniga Săucel. O veche grădină botanică . . 6 4. lacob Trifu. Pagină esperantisti.........................................7 5. Mica. Un om care create văzând cu ochii ... 9 6. Aviator. Salvarea aeroplanelor.....................................................9 7. I. Focşăneanu. Colţul experienţelor. . .... 9 8. D­rand Leonte. Omul primitiv................................. 9. J. Ali­ard. Apa curge (roman) . . . 10. Paul Arosa. Cetăţui­a roşie.................................. 11. * * * Reviste primite................................. 12. X Radio aiurea ....... 13. Redacția. Rubrica cititorilor.................................. 14. Aviator. Ce ne asteapta____ intrat"înainte" _______________________________. de anul 1933 . . io . . ii . . 12 . . 6 . . 6 . . 15 . 16 Pag. Pag. MN X NI II O Cu numărul acesta păşim în al trei­zeci şi doilea an de existenţă. Conform datinei, să facem un bilanţ al trecutului, încheiat cu un plan pentru viitor. In primul rând trebue să ne aducem aminte de scumpii noştri dispăruţi : Victor Anestin, cel care a condus ziarul înainte de război,­ransformân­­du-l din acel numar al Călătoriilor în acel al ‘ştiinţelor şi Călătoriilor, aşa cum vremile începuse a cere.­­). Dim­iu, care a avut curajul, să-l rein­vieze după război, deşi aparenţele arătau că lumea era doritoare de orice numai de lectură serioasă nu. Cum a fost primită reapariţia, chiar şi în ţinuturile realipite, pe unde nu era cunoscut, au dovedit că tot cuminţenia e la temelia tineretu­lui şi poporului român. David Roman, care l-a urmat pe Dimiu, dându-i alături cu d. Oteteli­­şeanu, o caracteristică ştiinţifică mai pronunţată. Răposaţii, trecându-ne nouă stea­gul, ne-au susţinut în greaua răspun­dere ce ne-o asumasem,­­ alături cu cei vii, colaboratori şi cititori. Căci morţii nu ne părăsesc, chiar dacă nu am crede în nemurirea sufletului , icoana lor în faţa, reaminteşte efortu­rile lor spre un mai bine. Dar când credem ? Ii simţim lângă noi, în clipe de încercare, ,în lupta ce o ducem cu puhoiul de murdării atrăgătoare ce aţin calea cu titluri pompoase şi în­făţişări ispititoare. Victor Triestin (1875 1917) David Roman (1884-1927) 25 JAM. 1936 Bem. Bimm (1875-1927)

Next