Ziarul Ştiintelor şi al Călătoriilor, 1928 (Anul 32, nr. 1-52)

1928-01-03 / nr. 1

ZIARUL ŞTIINŢELOR şi AL CĂLĂTORIILOR de 27, cu Jupiter, care se va găsi, C€ e drept, cam departe de Lună. Urmează acum să vedem cum ni se prezintă la începutul acestui an. PLANETELE Mercur se vede că s’a h­otărît ca dela bicep­ut deja să-şi arate obiceiul de .a nu fi observabil şi prin ur­mare începutul acestui an îl găseşte tot pe lângă Soare. Venus ştiţi că străluceşte admira­bil, ca Luceafăr de dimineaţă şi o puteţi observa şi în plină zi, mai ales cu ocazia conjucţiilor cu Luna. Cei cu lunete ştiţi desigur că Venus pre­zintă şi faze ca şi vecina noastră, Luna. Marie, ştiţi că mai treime timp să-l vedem. Jupiter, e pe duse ! Nu-l mai pu­teţi observa decât la începutul serii şi treime deci să vă grăbiţi. Se înţe­­lege însă că nu mai prea poate fi vorba de observaţii bune ale supra­feţei, cu lunetele... mai ales dacă nu le aveţi, căci înălţimea deasupra ori­zontului va fi deja prea mică. Dacă aveţi însă instrumente, sateliţii pu­teţi să-i, observaţi încă. Jupiter plea­că deci, e cam ultima oară când îl vedem, dar în schimb iată că Saturn a ieşit din razele Soarelui şi în­cepe a­­se observa deja in timpul aurorei. Şi acum nu tocmai puteţi zice că e prea de dimineaţă, căci aurora e cam târzie ; e drept însă că observaţia cu lunetele, încă nu prea e posibilă, cea cu ochii liberi însă o puteţi face din curiozitate. Curiozitatea asta vă sfatuesc însă a o satisface în ziua de 19, în care zi ştiţi din cele de mai sus, ce se va întâmpla. Nu treime apoi să uit a vă spune, că Saturn se găseşte ac­tualmente în constelaţia Ofiucus, nu mult spre Sud-Sud dest de steaua iia din această constelaţie. Uranus se va vedea şi el, ca şi Ju­piter la începutul serii, fiindcă toc­mai va fi în conjucţie cu acesta din urmă în ziua de 25, cea mai mare apropiere fiind ele 29 . Dacă l-aţi urmărit în celelalte luni cu ajutorul hărţii ce am dat, îl veţi putea uşor găsi. Pentru observarea fenomenului vor trebui însă şi ceva instrumente, căci Uranus va fi doar de mărimea 6-a. Neptun, se observă din ce în ce mai bine... cu lunetele, şi de aceea cred că nu va interesează prea mult. 1 om­şi vă spun că în noaptea de 8 spre 9 puteţi observa conjuncţia lui Neptun cu steaua Regulus. Apropie­rea va fi de 0° 3’, deci interesantă, dar Neptun având numai mărimea 8-a, va fi interesantă doar pentru lu­nete. Vedem deci că planetele sunt vizi­bile aproape toate, dar... aproape nici una nu e observabilă în toată regula; să avem deci răbdare până la cele­mal­te luni ! Deocamdată să vedem cum stăm cu Stelele căzătoare, cu toate că e­­poca adevărată a lor e în August, când sunt foarte numeroase, eu tre­­bue să mă ţin de cuvânt şi să vă spun acum ceva despre observarea lor. Dar nu face nimic, cel puţin veţi avea timp destul să vă pregătiţi. Mai întâi treime să ştiţi că luna Tânărul autor al cronicelor noastre lângă luneta­­,a de 81 nm­. D *

Next