Ziarul Ştiintelor şi al Călătoriilor, 1946 (Anul 60, nr. 1-34)

1946-01-15 / nr. 1

INFORMAŢII NOU­TATI DIN LABORATOARE ŞI UZINE Anglia are rezerve de ..plămâni de oţel" Deşi paralizia in­fertilă cât şi parar­iziile respira­toare sunt foarte rece in An©.ia, nici­ o altă ţară nu are un număr­­atât de mare de „plămâni de o­­ţel“, socotiţi la totalul po­pulaţiei. Pentru acest motiv, de curând, când Cehoslovaci a cerut prin r’un­ apel ra­diodifuzat câţiva „plămâni de oţel“, doar la câteva ore după acest apel s’au şi oferit prin telefon 60 de tean nea maşini, deşi me­sagiul fusese adresat doar spitalelor­­ din Londra. ..Plămânii de oţel“ au fost examinaţi de ingineri ex­perţi şi trimişi imediat spitalelor din K­­raga -care aveau nevoe de ei. In toamna anului 1933, când a isbucnit o epidemie de paralizie infantilă la Londra, nnumărul „plămâ­­nlor de oţel“ fiind insu­ficient, Lordul Nuffield a oferit 5600 de aporite, tutu­ror spitalelor din Im­­­periul britanic. In Aprilie 1939, un­ nu­măr de 583 „plămâni de oţel“ au şi fost distribuiţi numai spitalelor din An­glia. Profesorul Fleming, la Roma Profesorul Alexander Fleming, descoperitorul penicili­nei, a primit titlul de ,,doctor honoris causa“ al Uni­versităţii din Roma. Fotografia noastră reprezintă pe ilustrul savant rostimdu-şi cuvântarea de mulţumire. Isvoarele de uraniu sunt mai nume­roase decât s'ar crede In mod obişnuit, uraniul se obţine din pechoinicia seu pamotit, care este un oxid amorf de uraniu. In forma sa cristalină, ura­­nimita, cuprinde adesea ur­me de plumb, thoriu, zr­­eoniui, metale din familia lan­than­ul­ui şi ytriului, cal­ciu, apă, fier, argon, radiu şi heliu ca produse de descompiunere. Alte­ varietăţi sau modi­­fic­ări ale uraninitei simb­atroveitul, nervenitul, şi brb­­geritul. Camotitul în loc să ai­be lustrul negru a­­pechblended, are o culoare g­alberă. Alte minerale cu uren­u, în magorit­area cazurilor cuiriozităţi mineralogice dar cere trebuiesc menţionate din când în câmd, cuprind torbernit, zefum­erit, autu­m­t, basetit, uranospinit, uranospatit, fosfuranitit, trostrit, uraniit, gumit şi walpurgit. In Statele­ U­nite uraniul se obţinea ca produs se­cundar la prepararea va­­mad­indul In ultim­i ani au fost destroperite depozite mari de pechblendă in nordul Canadei, care a devenit acum cea mai­ mare pro­ducătoare de uraniu din­ toată lumea. Până la is­­bucnirea războiului, nodiul şi uraniul se obţineau în cantităţi apreciabile în Congo Belgian şi în Rode­­zia. Alte mine eram cunos­cute în Boemia, Saxonia, Bulgaria şi Portugalia. Descoperiri noui se anunţă în Rusia. Nu există cifre exacte asupra producţiei dar este evident că min­erc­ur­­ile care cuprind uraniu, deşi nu sun­­t disponibile în canti­tăţi mari, sunt destul de răspândite; se afirmă că aproximativ 100 de mine­­raile c­upriind uraniu în cantităţi apreciabile. înaintea războiului, ura­niul era folosit în Statele­ Unite mai mult ca­ agent colorant în ceramică. Urai­mul intră deasemeni în compoziţia feromraniului, folosit în industria otelu­­lui. Radarul în căuta­rea razelor cosmice Cerul deasu­pra Angliei va fi pus sluib observaţia cu radar în dorinţa de a localiza fasclpilele de raze cosmice. Se crede că aceste fas­cicole de raze îşi vor trăda poziţiile lor reflectând un­dele radarului. Experienţele sunt condu­­­­se de profesorii Willis şi Black cu­ Propr.: Soc. Anon. „Universul" str. Brezoianu 23-25 ♦ înscrisă sub Nr. 165 la Trib. Ilfov. Redactor responsabil : Comandor A. NEGULESCU (Moţ Delamare) ctLUh/jJl P­IRITEI»­U aiCoduJjj?viar REDACTIA SI ADM. Str. Brezoianu, 23-25 Bucureşti I, telefon 3.30.10 5020 lei pe 6 luni. Abonamente pe un an nu se mai fac EXEMPLARUL 300 LEI

Next