A Munka Szemléje, 1907 (3. évfolyam, 1-40. szám)

TÁRSADALOMPOLITIKAI, TUDOMÁTOS, IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT Szerkeszti: DINER-DÉNES JÓZSEF. III. ÉVFOLYAM.­­ BUDAPEST, 1907. ÉVI JANUÁR HÓ 26. a 1. SZÁM. SZERKESZTŐSÉG És kiadóHIVATAL. ..­ ELŐFIZETÉSI ÁR: EGY ÉVRE 10 KOR., FÉL ÉVRE 5 KOR. BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UTCA 39.­­ —- - EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR. M­­EGJELENIK jVUfiDEr* SZOflBflT opi. Ssát érdeke kívánja meg, hogy szőnyeg,függöny, ágy­nemű, vas- és réz­bútor szükségletének beszerzése előtt látogassa meg az előnyös árairól és nagy választékáról elismert Szőts Simon „szőnyegtelepét“ TARTALOM: BUDAPEST, IV., Kossuth Lajos­ utca 15. sz. Kizárólagos eladás: a Neuschlosz Ödön és Marcel cég által gyár­tott tömör keményfa-bútoroknak. Modern Könyvtár Könyvkölcsönző Vállalat Budapest, Király­ utca 70. szám. = = TELEFON 82-24. ===== Előfizetőinek a legújabb magyar, német, francia és angol könyveket Budapesten házhoz szállítja, vidékre postán küldi. Tessék ismertetést kérni! Radikális programm. Diner-Dénes József. A becsület Shylockja. Dr. Szakolczai Árpád. Titkos Barátaink. Ifj. Ábrányi Kornél. Bernard Shaw. Pogány József. Csak mi pusztulunk. Rácz Gyula. „A kártevő dúvadak.“ Bolgár Elek, Szemle . A „Munka Szemléje“ olvasóihoz. — A hét politikai krónikája. — Becsület és pléhtábla. Ostoros István. — Jegyzetek . В. T. K. novellájához . M. P. — Összeférhetetlenség . Ostoros István. — Pelónyi emlékezete. — Regnum Itarianum : Kasza Gyuri. — Községi politika. Balog N. Imre dr. — Szociális moz­galom. H. E. Színház: „Rajna kincse.“ — Pelleas és Mellisande. Uj könyvek: Eduard Goldbeck. j. b. — Birnkof. o. r. — Peter Krapotkin. h. i.

Next

/
Thumbnails
Contents