Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1968 (75. kötet = Új folyam 13. kötet)

1968 / 6. sz. - A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1968. ÉVI CXXVIII. KÖZGYŰLÉSE - HOFFMANN GYÖRGY: A Pugwash-mozgalom egy évtizede

A Pu­gwash-mozgalom egy évtizede HOFFMANN GYÖRGY Nemrég volt tízéves évfordulója annak, hogy a tudomány több kiemel­kedő művelőjének kezdeményezésére az első Pugwash konferencia összeült. Ez alkalomból idézzük fel a Pugwash konferenciák létrejöttének és eddigi tevékenységének főbb vonásait és eredményeit. A Russell-Einstein Manifesztum Lord Russell 1955. július 9-én sajtókonferenciát tartott Londonban, melyen tizenegy tudós nevében egy manifesztumot ismertetett. A kiáltvány drámai hangon hívta fel a figyelmet az emberiséget az atomfegyverek miatt fenyegető veszélyre, és a szakemberek nemzetközi konferenciájának sürgős összehívását javasolta. A manifesztumot a következők írták alá: Max Born, Percy W. Bridgman, Albert Einstein, Leopold Infeld, Frederic Joliot-Curie, Herman J. Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powel, Joseph Rotblat, Bertrand Russell, Hideki Yukawa. Az említett felhívás kibocsátásának gondolatát, mely Lord Russelltól származott, első között tette magáévá Albert Einstein és halála előtt két nap­pal aláírta a kiáltványt, mely azóta a Russell—Einstein Manifesztum nevet viseli. A Russell—Einstein Manifesztum nagy hatást tett a közvéleményre. A legkülönbözőbb országokból a levelek és táviratok tömege érkezett a le­endő konferencia szervezőihez, melyben magánemberek és szervezetek egyet­értésüket fejezték ki a Manifesztumban foglaltakkal. E levélírók között volt Cyrus Eaton, clevelandi nagyiparos is. A közismert békeharcos felajánlotta, hogy amennyiben a tervezett konferenciát egy Pugwash nevű kanadai város­kában tartanák, az esetben a konferencia rendezésének összes költségét fedezné. Lord Russell az ajánlatot elfogadta. Az első konferencia 1957. július 7-én kezdte meg munkáját Pugwashban, innen nyerte nevét az utána következő konferenciák sora. A Pugwash konferenciák témái Napjainkig tizenhétszer ülésezett a Pugwash konferencia. A jelen keretek között nem lehet célunk, hogy az elvégzett igen tekintélyes munkával részletekbe menően foglalkozzunk. A következőkben áttekintjük — a teljes­ség igénye nélkül — a konferenciák néhány jellegzetes tárgykörét.

Next