Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1968 (75. kötet = Új folyam 13. kötet)

1968 / 6. sz. - A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1968. ÉVI CXXVIII. KÖZGYŰLÉSE - HOFFMANN GYÖRGY: A Pugwash-mozgalom egy évtizede

A leszerelés problémaköre A fegyverkezési verseny folyományaként szerte a világon fokozott ütemben halmozódnak fel a nagy romboló erejű fegyverek. Egyes források szerint­ a Szovjetunió és az Egyesült Államok által tárolt nukleáris fegyverek pusztító ereje meghaladja a 80 000 millió tonna trinitrotoluol robbanó erejét. Megjegyezzük, hogy a Hirosimára ledobott bomba robbanó ereje 0,02 mega­tonna t.n.t.-nak felelt meg, bevetése 71 000 ember halálát okozta, 68 000 ember sebesült meg, és a város nagy része a földdel vált egyenlővé. A Pugwash konferenciák résztvevői kezdettől fogva felismerték, hogy nemcsak a tárolt nukleáris fegyverek jelentenek potenciális veszélyt, hanem a létrehozásukra irányuló kísérletek is. Az első konferencia nyilatkozatában a sugárzási ártalmakat vizsgáló bizottság jelentést így ír: ,, . . . becslésünk szerint az utóbbi hat évben végrehajtott nukleáris robbantások felelősek a leukémia és csontrák előfordulásának 1%-os növekedéséért az elkövetkező néhány évtizedben. A következő 30 évben e növekedés 100 000 leukémiás és csontrákos megbetegedést tehet ki."­ A nukleáris fegyverkísérletek eltiltásának kérdésével foglalkozott még az 1958-as Lac Beauport-i, 1959-es Baden-i és az 1962-es Cambridge-i kon­ferencia. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 1963. augusz­tus 5-én Moszkvában aláírták a történelmi jelentőségű részleges atomcsend egyezményt. Az egyezmény aláírói kötelezték magukat arra, hogy sem a levegőben, sem a víz alatt nem hajtanak végre nukleáris robbantást. Köztudomású, hogy a genfi leszerelési értekezlet 1968. március 14-én befejezte az atomsorompó szerződés tervezetének kidolgozását. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását, az atomsorompó szerződés meg­kötését a Pugwash konferenciák évek óta sürgetik. Az 1964-es Udaipur-i konferencia nyilatkozatai szerint pl.: „Tekintettel a nukleáris fegyverek és célba juttató eszközök elterjedésének továbbra is fennálló veszélyére, szüksé­gesnek véljük a következő további intézkedéseket: 1. Minden olyan nemzet, mely jelenleg nukleáris fegyverekkel ren­delkezik, vállaljon együttesen kötelezettséget arra, hogy ilyen fegyvereket és a rájuk vonatkozó technikai információkat nem ad át más államoknak vagy államcsoportoknak. 2. Minden olyan nemzet, mely nukleáris fegyverekkel nem rendelke­zik, vállaljon kötelezettséget, hogy ilyen fegyvereket nem készít, nem szerez be, és az előállításukhoz szükséges speciális technikai információkra nem tart igényt. 3. Minden nukleáris hatalom kormányának meg kell tennie azokat az intézkedéseket, melyekkel megakadályozhatja nukleáris fegyverek techno­lógiája területén jártassággal bíró állampolgárait abban, hogy idegen hatalom nukleáris fegyverkapacitásának fejlesztésében közreműködjenek." Mint minden leszereléssel kapcsolatos egyezmény esetén a legkényesebb pont most is az ellenőrzés. A 17. Pugwash konferencia állásfoglalása erről a következő: „A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrző rendszere, melyet több 1 Ph. NOEL-BAKER: Science and disarmament, Courier, 20th year, 1967. August--'J. ROTBLAT: Pugwash, Czechoslovak Academy of Sciences 1967. 82. 1. 3 J. ROTBLAT: im. 164—165. I. 375 Sept. 3*

Next