Apostagi Napló, 2005 (14. évfolyam, 1-6. szám)

2005-01-01 / 1. szám

­­ APOSTAG KÖZSÉG IDŐSZAKI LAPJA XIV. ÉVF. 1. SZÁM Ára: 120 Ft 2005. január-február 10 éves az MMDF Kft. 1994. december 1-jén alakult meg a Meg­változott Munkaképességű Dunamentieket Foglalkoztató Kft. Pesthy Imrét, a cég ügyve­zető igazgatóját kérdezem az elmúlt tíz év eseményeiről, problémáiról és eredményeiről. - Hogyan emlékszik vissza a kezdeti idő­szakra, a Kft. indulására? - Voltak eleinte nehéz évek, de a közösségi érdek, a családias hangulat minden gondon átsegített minket. 1996. januárja óta működik a cég a mostani helyén, előtte összesen hat­szor kellett költözködnünk. Dolgoztunk a tűzoltószertárban, a mozi előterében, a peda­gógus szolgálati lakásban is. Eleinte autónk sem volt, biciklivel szállítottuk az alkatré­szeket, a kész kerekeket. - Hány embernek biztosít munkalehető­séget az MMDF? - Az induláskor 12 fővel kezdtük meg a munkát, 1995-ben már 21-en dolgoztak itt. Három létszámfejlesztési pályázatot is meg­nyertünk, így 2001-ben volt a legtöbb dolgo­zónk, 151 fő. Ma összesen 119-en tartoznak hozzánk. A 10 év alatt sajnos 19 dolgozónk meghalt. Amire büszke vagyok az az, hogy az elmúlt 10 évben 322 millió forint nettó munkabért tudtunk kifizetni. Gondot okoznak viszont a drasztikus állami megszorító intézkedések, az állami dotáció áfa kötelessé tétele. Ez a lét­számbővítést erősen korlátozza. Összesen 18 községből vannak bedolgozóink.­­ Milyen munkákat végeznek itt az em­berek? A fő profilt jelentő kerék­párszerelés sajnos egyre csök­ken. 2001-ben még 197 000 kereket szereltünk össze, 2004-ben már csak 93 478 db-ot. A másik jelentős tevé­kenységünk a szőnyegszövés. Ez 2000-ben indult, ekkor 68 méter szőnyeg készült, de az­óta jelentős a fejlődés, 2004- ben már 10 026 méter. A kezdeti 5 szövőszék is 20-ra gyarapodott az Állampusztai Büntetésvégrehajtó Intézet, mint alvállalkozó bevonásá­val. Ez az ágazat a jövőben is ígéretes gyara­podást mutat, új vevőink is vannak, akik még plusz 6-8 ezer méter szőnyeget vásárolnának évente. Ezenkívül egyéb munkákat is elvállalunk, hogy az emberek foglalkoztatottságát biztosí­tani tudjuk. Végeztünk már márkátlanítást, és a kiskőrösi Ekerle cégnek pedig konduk­­tereket sorjáztunk. A kerekek gumizását is mi végezzük. A közös munkán kívül milyen események zarják még össze a dolgozókat? 2000. augusztus 12-én itt Apostagon ren­deztük meg a Megyei Mozgáskorlátozottak Találkozóját. 14 településről, közel 700 fő vett részt rajta. Vendégeinknek ingyen bizto­sítottunk ebédet az ese­ményre. A Petőfi Népe is írt a találkozóról. Minden évben tar­tunk egy évértékelőt ta­vasszal, ahol a „Helyből szól a nóta” című dalos műsorral kedvesked­tünk a dolgozóknak, akik közül többen tagjai a Dalkörnek is. Itt fogalmaztuk meg jelmondatunkat: „Mi semmit sem kérünk, de mindent szívesen foga­dunk.” A másik jelentős esemény minden évben a karácsonyi kalács közös elfogyasztása, fe­nyőfaállítás. Ilyenkor elbeszélgetünk a mö­göttünk álló év problémáiról és eredmé­nyeiről. - Mi az amit még el szeretne mondani az olvasóknak? - Annyit mindenképpen, hogy öröm ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Soha nem azt kérdezik, hogy miért kell valamit megcsinálni, hanem, hogy mikorra. A Gel­­lért-hegyet is elhordanák. Itt is van gond, de a nagy többség becsületes, szorgalmas. Az induláskor itt dolgozó 12 főből ma is itt van­nak kilencen. Ács Tibor

Next

/
Thumbnails
Contents