Aradi Ujság, 1924. október (23. évfolyam, 217-243. szám)

1924-10-01 / 217. szám

2 CEMLBAR-van ma estétől ÚJ MŰSOR Schnitzler Artur alléja két na­cionalista költővel. A minap történt, hogy a berlini Tribüne színház nézőterén két na­cionalista költő, Brecht és Bronnen gúnyos közbekiáltásokkal zavarta Schnitzler Artur egyik darabjának előadását Azt írták ennek az esetnek kapcsán az újságok, hogy az író a botrány miatt a német színpadi szerzők egyesületéhez fog fordulni, mint illetékes fórum­hoz, hogy elégtételt kapjon.. Schnitzler ma nyilatkozik a Neues Wiener Journal-ban s két ifjú költő hetvenkedésével, ha történt bot­rány, az az ő lelkükön szárad és számoljon le velük a színház, amelynek előadását megzavarták, ő maga nem is hederít a dologra . ARADI ÚJSÁG lilább letartóztatás a budapesti Szalámi-kontrell­ ügyében. Dr. Polczer Ernőt tegnap délben letartóztatták. Ezernyolcszázhetvenöt Szalámi-részvény elsikkasztásával vádolták meg. Budapest. Dr. Polczer Ernő tegnap visszaérkezett Buda­pestre s kihallgatásra jelentkezett a főkapitányságon, mert bűnvádi feljelentés érkezett ellene a Szalámi-részvények ügyével kapcsolatosan- Dr. Polczer Ernő eredetileg 8700 darab részvényt vett át Sényi Miklóstól, még­pedig olyan részvényeket, amelyek közül 5000 darab Magyar Szalámi, a többi pedig Cinner szalámi részvény volt. Az átvett részvé­nyek miatt már annak idején a rendőrségre hozták Polczer két alkalmazottját, akik azt vallották, hogy Polczer dr. hosz­­szabb külföldi útra ment, pár nap múlva visszaérkezik Buda­pestre és kérték, hogy a rendőrség addig ne adjon ki elfo­gatási parancsot, amíg a fővárosba vissza nem jön, mert Polczernek nincs szándékában a Szalámi részvények miatt megszökni. A rendőrségen ekkor Polczer Ernő ügyét átkül­­dötték a vizsgálóbíróhoz, ahol Polczer dr. ellen nem is ad­tak ki elfogatási parancsot. Tegnap azután Polczer vissza­érkezett Budapestre és azonnal jelentkezett kihallgatásra. A vizsgálóbíró intézkedésére dr. Papp Géza rendőrtanácsos dr. Polczer Ernőt azonnal őrizetbe vette és az éjszaka folya­mán lakásán őriztette. Amikor dr. Papp Géza rendőrtanácsos elé vezették, Polczer már részletesen tételről tételre elszá­molt azokkal a Szalámi részvényekkel, amelyeket részben eladott, részben másoknak átadott. Védekezésében azt mondja, hogy minden papírt le fog szállítani a terminusig. Erre detektívek mentek ki, hogy megállapítsák a Polczer féle papírok státusát. Megállapítást nyert, hogy 1875 darab papiros hiányzik. Pénzösszegben ezekről a pap­rosokról is el tud Polczer számolni, de miután az ügyészség megkeresésére a rendőrség megállapította, hogy ha effektív papírokkal nem tud elszámolni, akkor sikkasztást követett el, ezért, minthogy a rendőrségnek is ez az álláspontja, tegnap délelőtt fél tizenkettőkor dr. Papp Géza rendőrtanácsos az 1875 darab Szalámi részvény elsikkasztása miatt dr. Polczer Ernőt elő­zetes letartóztatásba helyezte s az előzetes letartóztatásról szóló végzést előtte ki is hirdette. Egyben intézkedés tör­tént, hogy dr. Polczer Ernőt az ügyészségnek fogházába kísérjék át. OKTÓBER 1-én MEGNYÍLIK­­ iS. Eisenstädter szűcs és szőrmeáruháza ARADI FIÓKJA. Str. Alexandri No. 1. (Salac­ u.) alatt, Kelet Hirlapiroda volt helyiségében. Rudolf Mosse 7023 ME 1924. október 1. Pezsgőt és finom borokat ren­delt és nem fizetett. Aki azt hitte, hogy ingyen ihat. Az aradi rendőrségen szokatlan ügyben vettek fel a napokban jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben megrögzött eset előzményei a kö­vetkezők : Egy jobbruhában öltözött úr va­sárnap éjjel bement a Central bár­ba, ahol vacsorát rendelt. Az éte­leket jóízűen elfogyasztotta, egy hosszúlépést is rendelt az ennivaló mellé és nagy érdeklődéssel szem­lélte a kabaré érdekes számait. Később, valahogy a vendég aszta­lához került a kabaré egyik tagja, akivel az uriós külsejű úr eldiskurál­­gatott. A diskurzus közben borokat ittak. Egyszerűbb minőségű borral kezdték, majd jobb minőségű borral folytatták Végül a pezsgő tetőzte be az együttlét kellemességét Közvetlen záróra előtt a főpincér, fizető blokkal a kezében odament az árhoz és összeszámolta az el­fogyasztott ital árát, ami közel kétezer lejt tett ki. Az ár rettentő furcsa arcot vágott és az kérdezte : Hét ezekért az italokért fizetni kell ? A­ főpincér ezt hitte, hogy a ven­dég tréfából tette fel ezt a naiv kérdést és tréfásan feleltet Csakis jó uram, csakis ... Nohát én nem fizethetek, mert nincsen pénzem jelentette ki az ur határozottan. Ez a kijelentés nem okozott nagy zavart, mert ilyen, még ehhez ha­sonló esetek már előfordultak a Central Barban. Ismerősök sokszor maradnak adósok. De ez az ur teljesen ismeretlen volt. Ilyen eset­ben a hatóság segédletét veszik igénybe, így jártak el ebben az esetben is. A pénztelen urat fel­vitték a rendőrségre, ahol a követ­kezőket mondotta : Az eljárásom teljesen jóhiszemű. Leültem vacsorázni és az étel mellé spricceret hozattam. Egyszerre oda­jött egy pincér és megkérdezte : Uraségod nem parancsol a mi kitűnő borainkból. A Küküllő gyön­­gye a borok királya. Azt feleltem, hogy nem iszom. De néhány perc múlva odajött a főpincér és ő is melegen ajánlotta a borokat. Tiszteljen meg azzal bennünket mondotta, hogy megizleti kitűnő borunkat, mondotta a four. legújabb valutakurzusok. (ZÜRICHI NYITÁS.) Október. 1. ARADI ÁRFOLYAMOK: p m OT TC ZART PdTP CSÜTÖRTÖKÖN este 8 és fél órakor tartja MEG­LYULUUK­ NYITÓ DISZ ELŐADÁSÁT Plata Stefan Celmare (Béla­ téren.) Különböző vadállatok és elsőrendűen idomított fehér vizibivasok. Pestisanul Testvé­rek a világ legnagyobb emberei Jonel Pestisanul 20 éves, súlya 225 kg, és Zoe 18 éves, 235 kgr. m Mel igen csinos kivitelben jutányos áron készít amf­ilia vonalozó intézete és a•7. könyvgyá RÁD. Telefon: 782­ 0 Berlin —­ — — — — 12450 Amsterdam — — — 2028750 Newyork — — — — 525 London — — — —234250 Paris — — — — —277750 Milano — — ■— — — 2 3 Prága — — — — — 1550 Budapest — — — — 68 Belgrád — — — — 725 București — — — — 26625 Varsó — — — — — 101 Bécs — — — — — 74 Budapest belföldi — — 400 Bécs — — — — — 367 Prága — — — — — 575 Belgrad —— — — — — 266 Zürich — — — — — 37 Paris — — — — — 1020 Milano — — —­­ — 845 Newyork — — — — 19150 London — — — — 866

Next