Aradi Ujság, 1929. december (30. évfolyam, 274-297. szám)

1929-12-01 / 274. szám

Felmentő ítéletet fognak hozni Stravolca asszony bűnügyében. Bucureşti: Starvolcáné asszony gyilkossági ügyének tegnapi tár­gyalásán kihallgatták Dr. Titulescu orvost, Dr. Andrei és Dr. Gher­­gheli ügyvédeket, valamint Dabun­t­ea tábornokot, akik valamennyien edvező vallomást adtak le Stra­­volcáné mellett. Ma délelőtt meg­kezdődtek a perbeszédek. Az álta­lános vélemény az, hogy a bíróság felmentő ítéletet fog hozni. 16 évi börtönre ítélték a bécsi kéjgyilkost. Bécs. Az esküdtszék tegnap 16 évi börtönre ítélte Singer Richard kereskedőt, aki egy év előtt kéj­gyilkosságot követett el Mátyás Gemma 18 éves leányán. A leányt felcsalta lakásába, visszaélt hely­zetével, majd kezét és lábát össze­kötözte, megkínozta és végül el­vágta a nyakát. A vádlott megnyu­godott az ítéletben. Érdekes volt az orvossz­akértők véleménye. Singer­ öt izb­en volt a steinhofi elme­gyógyintézetben, de mind­annyi­szor csak megfigyelés céljából, mert elmebajt sohasem állapítot­tak meg nála és szellemileg telje­sen normálisnak, sőt egyenesen nagy intelligenciával rendelkező­nek találták.­­ «», $ *K6.» am. «um« HM ♦ «B» *,« mü. ; 1 40 lej csak egy hónapra ! Milyen kevés jut egy anapra. Egy hónapig szórakozik­­. Löblhez iratkozik Földrengés volt tegnap Uszköb Ivárosában. Belgrád, uszku­b város területén tegnap éjjel három erős földlö­kést éreztek. Legerősebb a harma­dik földlökés volt, amely körülbe­lül négy másodpercig tartott. A földrengés nem okozott nagyobb károkat Dr. Varjassy Lajos elveszi Juhosnét és Bécsbe költözik. Dr. Varjassy Lajos, az aradi kor­mány volt kereskedelmi minisztere végre révbe jut azután a sok haj­sza és küzdelem után, amelyeken az utóbbi évek során keresztül ment. Dr. Varjassy Lajos elvált feleségétől, aki Budapestre költö­zött és rövidesen nőül veszi Juhos Gyulánét. Jelenleg a Juhos-féle vagyon értékesítését és likvidálá­sát folytatja. A vagyon igen nagy, mintegy 13—14 millió lejt tesz ki, amelynek felerésze Juhos Erzsiké­nek, most már férjezett Ivascuné­­nak jut, a másik fele része pedig az özvegyé lesz. Varjassy Lajos dr. második házasságai után Bécs­ijén fog letelepedni. Central mozgó. || mozgó. || Grădiște mozgó. Az előadások pontosan 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. MA PREMIER ! MA UTOLJÁRA ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ ! Kolákskzerelem. CSMMJM Végtelenül kedves vígjáték. Kettős főszerepben: BEIRY BALFClUR. Flandriában a hely­zet változatlan . . . Válasz Erich Maria Remarque vi­lághírű regényére, hogy »Nyuga­ton a helyzet változatlan,* — Egy lap a világháborúból. Grandiózus filmremek a gárdisták életéből. Főszerepben: Lowell Sherman és go Margaret!» Livingster. | NYÍLT LEVÉL, Arad autóvezetőihez ! Egy autó-akkumulátor garan­ált feltöl­tése SO lel WEISZ KÁROLY mechanikai és lakatos­áru üzem, a Banca Nationalával szemben Paplan, szőnyeg, vászon, bársony és selyemáruk Aradon legolcsóbban dicsingegő cégnél, ______ Forrifl­acea._________ mikulásra gyönyörű mesekönyvek 36 levért Löbl hirlapirodában kaphatók.­­ Byrd kapitány elindult a déli sarkra. Newyork. A Newyork Timesnek jelentik, hogy Byrd-­ kapitány teg­nap délután 3 óra 28 perckor el­indult Little állomásáról az északi sar­kra. UJS­AG 20 municipiuma és 151 rendezett ta- nácsú városa lesz Romániának, Bucureşti. Tegnap este Maria miniszterelnök elnöklete alatt a ka­marában minisztertanács volt, amelyen Mirto államtitkár teljes rész­letességgel tett jelentést a közigazgatási reform végrehajtási utasítá­sairól. A jelentés szerint Romániának a jövőben 20 municipiuma (köztük Arad is), 151 rendezett tanácsú váro­sa, 100 úgynevezett mezővárosa és 1­46 falusi községe lesz, a­melyek közül 995 több faluból áll, 3851 pedig egy községből. Megállapították a tartományi kormányzóságokhoz tartozó megyéket is. A bánsági kerület Temesvár székhellyel alakul és hozzátartoznak: Arad, Krassó, Szörény és Temes-Torontál megyék.­­ pM/lfa At**vrf Sh. Brătianu 11. — Előnyomda, a legújabb és 1-4 láulli *3 r­ l fcUj divatos mintákkal. Elfogad bármily kézimun­ kák elkészítését u. m. : Filla, monogram, Richielie, toledo, ajour, párna montirozása slingelés stb. jutányos árban. — Gobelein képek és hímző selymek nagy választékban is. 251 1«»* ritka alkalom. Csak 30 nap! árusítás eddig nem volt ol­csó árak mellett készpénz­ben L EISELE Str. Me­­tianu (Forró-utca) 2. szám,p. 25 . Vakmerő rablótámadás Aradon a kultúrpalota mögött. 4 ember megtámadott egy szállítási alkalmazottat. Tegnap este 6 óra tájban vak­merő rablótámadás történt a Kul­túrpalota hátta mögött, a Parcul Emin­escu­ban. Hauch Jakab, egy aradi szállítási vállalat alkalma­zottja a parkon át a város felé tar­tót, amikor a bokrok közül négy ember ugrott rá. — Add ide mindenedet, mert kü­lönben megkötözünk és a Marosba dobunk —­in­­abáltak reá a meg­ijedt embert , aki tehetetlenül hagyta ,hogy alkottassák és elszed­jék tőle értéktárgyai­t­ Közben , a támadók a bokrok felé hurcolták Hauchot, aki a feletti félelmében, ahogy tényleg meg akarják ölni, segítségért kiáltott. A kiáltozásra többen odasiettek, amit a rablók látva, futásnak eredtek. Hauc­h és többen a járókelők közül a rablók után eredtek és kettőt, Szabó Já­nos és Balogh Ferenc nevű, rovott­­multú munkanélkülieket sikerült is elfogniok és átadniuk egy rend­őrnek. A másik kettő kereket ol­dott. Csipke óriási mennyiségben érkezett Máyer Sándor (&JSTrSreSL) 20-22. Pulloverek, szvetterek, női- és gyermekharisnyák nagy választékban ! Túlzsúfolt raktár miatt ̇ c 500 drb nőt divatos téli kabát Vi minden elfogadható árban kerül csak 8 napig eladásra fl/| E M ® Z E fi r e confectio á ufeázában­­k ARADON, volt Boros Béni-tér 40. sz. a. Aki a pénzét szereti, felhasználja alma a h­ai­bait . iUllilifi lltií karlcitiyi Irak! Uliii iii áruházában T­emesvár Józsefváros, Bonnáz­ u. 14. Telefonszám: 12-92. Női ruhaszövetek 1 mi­. 55 lejtől "Máin truháiGTÜvít­ Ifial Női kabátszövet 53 160 33 Férfi öltönyszövet 33 150 33 Férfi kabátszövet 35 180 33 Férfi nadrágszövet 35 95 33 Selyemszövet kockás 33 68 33 Müselyem sima 33 129 53 Crepdesin müsely­em 33 105 99 Crepdesin tiszta selyem Crep Georgot sima 485 55 szik­ek 33 220 95 Batist kombinéra (spát kombinéra, 55 30 33 dupla széles 55 48 95 KÉSZ RUHÁK: óriási választék Svetter, Pullover harisnya, nyakkendő, sportsapka, bőrkasnazsii, téli trikóing- és nad­rág és még sok árucikkben . Versenyen kivül olcsó árakon! Partiosztály. Maradékosztály. Télikabát, fiúi 480 55 Télikabát, férfi­­ 650 35 Munkásöltöny , ’X 300 99 Köpenyi 270 Szövetöltöny, férfi 950 Fiú kosztüm öltöny, 190 Férfi cetignadrág 120 93 Férfi szövetnadrág 270 95 Munkásing 80 35 Munkásing zefir , 100 33 Lábravaló, rövid 55 33 Lábravaló hosszú 65 33 Flanell alsónadrág­ 90 33 Flanelling 120 33 Úri ing 2 gallérral­ 170 33 Vattapaplan 300 39 Vattapapian Ciol 480 39 Flaneiltakaró 350 93 Flaneiltakaró, gyermek 120 59 Lópokróc 220 99 Télikeztyü ,gyermek 35 99 Télikeztyü, férfi és Lokni és harisnya női 40 59 15 99 Zsebkendő4 99 Férfi Svoller 105 99 Pullover gyermek 85 99 Reformnadrág 48 99 Törülköző, rojtos 38 99

Next