Autó-Motor, 1951. július-december (4. évfolyam 13-24. szám)

1951-07-01 / 13. szám

A legutóbbi rejtvény he­lyes megfejtése: A személy­­gépkocsi vezetőjének a gép­kocsi első kerekeit a járda felé kellett volna irányíta­nia. A díjnyertes megfejtők: Gáspár József, Bp., IX. An­gyal­ utca 28. (sporting), Ger­gely Róbert, Bp., XII. Bernáth Géza­ út 22., Antal Gáborné, Bp., VIII., Moso­­nyi­ u. 12. (utóbbiak a „Gép­kocsivezetés alapfokú tan­könyveit nyerték). A budapesti nyerők nye­reményeiket hétköznapokon 9—13 óra között szerkesztő­ségünkben (Nádor utca 14. I. 9.) vehetik át. Vidékiek­nek postán küldjük. Az e számban megjelent „Mi itt a hiba?“ megfejtői között a következő díjakat sorsoljuk ki: 1 drb. sporting, Rédly—Csajághy: A gépkoc ( mi itt a hiba ?) esik szerkezete és kezelése, Dömény—Már­kos: Képesí­tett gépkocsivezetők tan­könyve. A IV. évfolyam 12. számá­ban megjelent keresztrejt­vény megfejtése: 1. A dol­gozók jó kollektív munkája. Függőleges: 12. Sztahano­vista gépkocsivezető. A nyertes megfejtők a kö­vetkezők: Ladányi Gyula, Bp., VII. Wesselényi­ u. 56., Vári István, Martonvásár, Szabadság-út 29­., Kuzér Já­nos, XIII., Kárpát­ u. 16. A keresztrejtvény helyes megfejtői között az Autó- Motor negyedévi előfizetését sorsoljuk ki. A rejtvénymegfejtésekhez kérjük a lapban található rejtvényszelvény mellékelé­sét. A beküldési határidő: jú­lius hó 9. Milyert hanyagságot követett el a rajzon látható gépkocsi vezetője? Gép­járóművezetői igazolványok, engedélyek és igazolólapok érvénytelenítése A r­endőrha­tóságok felhívják a® érvény­­telemlítést kérők figyelmét, hogy a bejelen­tésben­ a® elveszett okmányok tulajdonosá­­nak teljes nevét, lakcímét és az igazolvány­számát — igazolólap vagy forgalmi enge­dély elvesztése esetén a rendszámot — fel­tét­lenül tüntessék fel. A megkeresés a Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Könyv, és Folyóiratkiadó Vállalat (Budapest, VII., Dob­ utca 73­1 címére küldendő. Hiányos címzés esetén a bejelentés elkallódhattik. Az Állam­rendőrség Esztergioliti Kapitány­sága közti, hogy: Lugosi Lajos, Esztergom 214-128 gépjárműve1®, lg. Bánya és Ipari munkás szakszerv. Tatabánya DN—936 Bárkai Ferenc, Tát DC—926 forg. eng. és lg. lap Lem­bingter János, Tatabánya 211.012 gépjárműve®, lg. A­z Államrendőrség Győri Kapitánysága közti, hogy: All, Mezőg. Gépü­zem, Gépálli­mát BD—460 lg. lap Jánosi László, Győr ET—186 Szajkó József, Gyár KF—318 fong. eng. Győr-Sopron megyei Magtermeltető és Vetőmagellátó V. Győr EA—576 lg. lap Ifj. Galambos Károly, Győr 163.865 gépjárművéé, lg Hídépítő V. Bp. BA—210 Mosonmagyaróvári Pémfeldolg. V. FF—596 ig. lap A Magyar Államrendőrség Hódmezővásár­helyi Kapitánysága közli, hogy: Pennkotal All. Gazd., Szentes VA—331 Rostás Pál, Székkutas Puszta KU—923 Pankotal A®. Gazd, Szentes VA—168 forg., eng. Harsányi Dániel, Makó 272.163 motorkerékpárvee. og. Az Államremdőrség Kaposvári Kapitány­sága közlk hogy: Inkei Földműves Szövetkezet, take UC—913 Kovács Lajos, Zimányi EF—113 fong. eng. Hotels Ferenc, kaposvári 182.603 gépkocsi vez. lg. Hotels Ferenc, kaposvári 4524 kék .kieg. lap Az Államrendőrség Kecskeméti Kapitány­sága közli, hogy: Púpos Gyula, Szigetvár NA—920 Bánya vidéki építési V. Komló FC—547 rendszámtábla Mihály Gyula, Pécs DN—102 Mecsekvidéki borforgalmi V. Pécs EL—734 forg. eng. Baranya megyei állatforg. V. Pécs DJ—459 rendszámtábla Hegedűs Loránd, Kötked EL—304 forg. eng. Méhész­ József, Szigetvár DM—984 Müller János, Pécs, Urmeszee 3. EF—106 Pécsi ÁGI Központ, Pécs DU-667 rendszámtábla Tóth Ferenc szigetvári lakos KY—418 rang.,’ eng. Az Államrendőrség Salgótarjáni Kapi­tánysága közli, hogy: Rucken­bauer­ József, Szirák DB—558 rendszámtábla Gyetván Gyula, Kutassi KZ—430 ág, .Laip Staelva István, Pásztó 141.152 gépjárművéé, lg- lap Nógrád m-1 növényterm. Bgyarmat EA—329 dr. Mina Dezső, Jobbágyi . AB—576 Nógrád m-1 tejip. egyes. Bgyarr­at DiL—913 Szrena Mihály, Győr KV—845 rendszámtábla Az Államrendőrség Soproni Kapitány­sága közti, hogy: Győr—Sopron m-1 tejip. egyes. DD—415 rendszámtábla Az Államremd­­őrség .Szegedi Kapitány­sága közli, hogy: Csehák Bonaventura, Szeged KE—341 forg. eng. lg. lap Perasz József, Algyő HE—342 lg. lap Az Államrendőrség Szekszárdi Kapi­tánysága közli, hogy: Székelyhídi Gáza, Szekszárd KO—106 Tolna m-1 tanács Mezőgazd. osb. DK—364 forg. eng lg. lap Az Államrendőrség Székesfehérvári Kap Itánysága közli, hogy: Temas Dezső, Inda EF—544 Dunapentelei Teherfuvarvasási V, YT—632 Imotai Erőmű DJ—347 rendszánvtáb­la fong. énig. Ke.ne®k. Igiécsgia­tósság, ár AA—550 forg eng ig. Lap Katona­ Vilmos, Székesfehérvár DS—364 Horváth Ferenc, iSz­a­bad­battyáni EF—572 rendszámtábla Emecs Ervin, Polgárdi KD—200 Aa ÁLLammendőrség Szolnoki­­­a­pitány­­sága közli, hogy: Simon József, Szőlnek 302.371 gk. ve®, lg. AMG. Gépt­zem, Bp. AMG. Gépüzem, Bp. ?TI AMG. Géptoem Bp. 717 AMG. Gépérem ,Bp. DA—789 Kovács János, Cibakháza 272.82 gépjármüve®. lg. (Folytatása az utolsó oldalon) in Kárpáti Pál, Kecskemét AH—451 forg. eng. Szappanos Eleik, Tass 519.142 gk. váz. lg. Manich Sándor, Kalocsa NA—328 ifj. Deák János, Kecskemét EF—940 Básti István, Kecskemét EH—155 Felhő József, Izsák ES—427 AU. Mezőgaszd. gépi üzem Bács-Kiakon megyei központja, Kecskemét KN—451 tg. lap Az Állam­rendőrség Miskolci Kapitány­sága közli, hogy: Prunoz Pál, sátoraljaújhelyi 192-110 gépjárművéé, ig. Pruncz Pál, sátoraljaújhelyi 17.343 kék kiég. lap Petter József, Győr KT—619 fong. eng. ózdi Szén­bányák, ózd DL—884 ózdi Szénbányák, Ózd ET—775 Lakatos Ernő, ózd CD—261 Épületvasszer­kesztő V. Miskolc DF—855 Keresztény László, Répáshuta DN—858 Bénes Sándor, Miskolc DH—380 lg. Kun­óváry Rudolf, Miskolc 509.578 Lakos Ernő, Ózd 221.919 gépjárművez. lg. Lakos Ernő, Ózd 20.896 kiég. lap Simikó András, Miskolc 074.963 gépjárműve®. lg. Simkó András, Miskolc 12.145 kék kiég. lap Az Államrendőrség Pécsi Kapitánysága közli, hogy: dr. Szokola Géza, Egyházaiskazár KL—269

Next