Autó-Motor, 1963. július-december (16. évfolyam 13-24. szám)

1963-07-06 / 13. szám

KÖZÜLETEK S T­r AUTOSHAMPOO máris kapható! ALBERTFALVAI VEGYIGYÁR BUDAPEST, XI., HUNYADI JÁNOS UTCA 9. TELEFON : 259-414 MINŐSÉGÉT AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI TUDO­MÁNYOS KUTATÓINTÉZET ELLENŐRIZTE! RÉSZLETES ISMERTETŐT SZÍVESEN KÜLDÜNK! A munkatorlódások elkerülése, valamint a vállalási határidők betartása miatt kérjük a közületeket, állami vállalatokat, gépállo­másokat, hogy mindenféle típusú MOTORKERÉKPÁROK KÖZÉP­ES NAGYJAVÍTÁSI igényeit mielőbb jelentsék be, hogy azt előjegyzésbe vehessük. Előjegyzéseket csak III. és IV. negyedévre tudunk vállalni. Motorkerékpárjavító Ktsz Budapest, XIV., Gizella út 20. Telefon: 296-265, 297-697. MOTORKERÉKPÁRTULAJDONOSOK, FIGYELEM ! Lakossági megrendelésre soron kívül vállalunk Pannónia, Danuvia és 125-ös Csepel motorkerékpárhoz FŐTENGELY-GÖRGŐ­ZÉST, HENGERFÚRÁST, DUGATTYÚZÁST hivatalos áron • Vidékre utánvét mellett MOTORKERÉKPÁRJAVÍTÓ KTSZ 9. sz. GÉPMŰHELYE Budapest VII., Vörösmarty u. 5. Telefon: 424-318 • Központ: Budapest XIV., Gizella út 20 CÍMLAPUNKON: Szépen halad az új „Erzsébet-híd” építése A budai hídfőnél már kialakult az új kor­szerű, kétszintű közle­kedés képe (Almássy Tibor felv.) _________________________* „Autó-Motor” — Főszerkesztő: B. Für Ibolya. — Megjelenik havonta kétszer, 6-án és 21-én. — Szerkesztőség: Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 22. V. em. — Levélcím: Budapest 53., Pf. 155. — Telefon: 112—888. Felelős kiadó: Solt Sándor. Kiadja a Műszaki Könyvkiadó (V. Baj­csy-Zsilinszky út 22. Telefon: 113-150.) — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi (Budapesten a kerületi) kézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj negyed­évre 12 Ft, fél évre 24 Ft, egész évre 48 Ft. — Előfizetés külföldről: a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállaltnál (Budapest, 62., Pf. 149), vagy a külföldi képviseleteinél. INDEX: 25.108 63.3093 Egyetemi Nyomda, Budapest .

Next