Az Én Ujságom, 1938-1939 (50. évfolyam, 1-52. szám)

1938-10-02 / 1. szám

• l­apunkat: 4 k fkf. A k i ' ‘ a pia -ifi & '0­­­ - -ü EN ÚJSÁGOM W ndérvasar SZERKESZTI MARGIT NÉNI ELŐFIZETÉSI ÁRA: Negyedévre, ajándékkönyvvel együtt 2 pengő. Egyes szám ára 12 fillér Romániában egyes szám ára 6 leu, negyedévre 70 leu. — Csehszlovákiában egyes szám ára 80 Kő fillér, negyedévre 14 Kő A .rtagy. Xir vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium *­'82—4—3820/1931. sz. rendeletével az állami és községi elemi iskolák számára beszerezhetőnek ki mondta A Katolikus Tanügyi Tanács 3031/1938. számú leiratával a katolikus iskolák könyvtárjegyzékébe beszerezhetőnek felvette R­eformátus Egyetemes Konvent 190/1935­ számú határozatával a református iskolák könyv­tár­jegyzékébe beszerezhetőnek beiktatta, alapította szerkesztette 1889-ben -19­14 - -1936. PÓSA LAJOS GAAL A­ÓZEL Budapest, 1938 október 2. • Szerkesztőség és kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy­ út 16 • L évfolyam, 1. sz. Októbernek első napján, Nagy öröm a gyereknek ám, Hogy piacra, útra, térre, Kiül a gesztenyés néne. Kis kályháját ott megsüti, A gesztenyét azon süti, Kis pajtásom, ha szereted, Kevés pénzért megveheted. 47d * PFDAGÓCIAI * j SOnmim J

Next