Élelmezési ipar, 1958 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1958-01-01 / 1-2. szám

ÉLELMEZÉSI IPAR TARTALOM . Oldal TUDOMÁNYOS KÉRDÉSEINK Spanyor Pál: Élelmiszerek minősítése érzékszervi értékelés alapján ..........................................................................................­­ Jischik Sándor: Élelmiszerek N-tartalmú vegyületeinek anali­tikája ................................................................................................... 6 KUTATÁS Dr. Gruzl Ferenc és Gyárfás Anna: I. A polifermentum te­nyésztés kialakulása ................................................................... 9 Vavrinecz Gábor: Nomogramm az ólomecet összetételének meghatározására .......................................................................... 14 Vavrinecz Gábor: Adatok a nádcukor kristályalaktanához .. 16 Vas Károly: Baktériumok pusztulási görbéjének alakjáról .. 22 Jáky Miklós: Különböző olajos magfajták vizsgálatai Magyar­országon .......................................................................................... 25 ÉLELMISZERGÉPÉSZETI KÉRDÉSEK Ferenczi István: Műanyagok alkalmazása az élelmiszeriparban 28 KÖZGAZDASÁGI KÉRDÉSEK Dr. Kiss István: A vállalati önállóság egyes kérdései az élel­miszeriparban .. .... 41 MŰSZAKI FEJLESZTÉS Almási Elemér: Újdonságok a hűtőiparban .. 45 Kiadja : a Műszaki Könyvkiadó, V.­ Bajcsy-Zsilinszky ut 41 Felelős kiadó : Solt Sándor Felelős szerkesztő: MACZELKA LÁSZLÓ XII. ÉVFOLYAM, 1—2. SZÁM 1958. JANUÁR—FEBRUÁR HÓ Ára: 5.— F­t Előfizetés vállalatok részére évi 120 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents