Magyar Vaskereskedő, 1911. július-december (11. évfolyam, 27-52. szám)

1911-07-02 / 27. szám

~~m ama: F­ranki A. Herm­.­e­s Fiai vas- és érczáru-nagykereskedők . BUDAPEST I­V., VÁCZI­ UT 6. (Franki vasudvar). 2/1. R N E P P G A S S E 11. DEMJEN IGN. műszaki fém- és pléhczikkek gyára. Gyár és iroda, Budapest, Vill., Magdolna­ utcza 14. DEMJÉN-féle egy darabból préselt FELVONÓSERLEGEK aczélpléhből, minden czélra, bármily alaknagyság és vastagságban préselve, feketén vagy duplán ónozva.­­ Árjegyzőt HVánatra bírmenlVe. = njr^ FIGYELMEZTETÉS: Minden felvonóserleg bejegy­zett gyári védjegyünkkel van ellátva, melyre küld­­ve^ nősen felhívjuk az érdekeltek figyelmét. nUNIÓ: cs. & H- szabad. Vas- és bádoggyár társaság. GYÁRAK: ZÓLYOM — WÖLLERSDORF. KATZIT :­­ Legjobb faszén nyersvasból: fekete lemezeket (finom- és kazán­­lemez) Jótállás mellett. Lemezkülönlegességeket, u. m.: Hamu­­m­entes (decapirozott) és fényezett (polírozott) lemezeket sajtol­ható edénylemezeket, henger- és kályhaburkolat-lemezeket, tálcla-, késaczél-, tölténytár- és lövegköpeny-lemezeket, ónozott (fehér) lemezeket, horganyzott lemezeket, ólmozott lemezeket, fekete, horganyzott és ólmozott hullámlemezeket, lemez­zsin­delyeket, mindenféle horganyzott szegecseket, kampókat stb. Megrendelések kizárólag Budapest V., Géza­ utcza 6. Intézendők m­odern vas- és fémportálok, kirakat-és boltajtók, vaskapuk, vasrácsok, sírrácsok és kripták, vaslépcső, tetőszerkezetek, vasablakok, reklámoszlopok, hir­detési oszlopok, árubódék, kerti bódék, kerti pavillonok, kerti székek stb. Késziti mint gességet BURGHARDT ANTAL lakatosáru- és vasszerkezeti gyár Rajzokat és ajánlatokat dijalantesen. Eredeti Derberg-fíle forrasztó eszközök nagyságban: isztólámpák, forrasztó­pákák ín miköd­ő flováotf­tisztítással. Hondin darab nyomás alatt kipróbálva. Állandóan raktár. Árjegyzéket kívánatra küld ! KECSKEMÉTI ÁRPÁD Budapest, VII., Kertész­ utcza 43. (Király utcza sarkán.) TELEFON (INTERURBAN) 71-05.

Next

/
Thumbnails
Contents