Volán, 1969 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1969-01-01 / 1. szám

„SÁRGA ANGYAL JELENTKEZZÉK! Mint már előre jeleztük, az Autó­klub budapesti indítószolgálati se­gélykocsijait URH-berendezéssel lát­ták el. December közepén már meg­jelentek a főváros utcáin az URH-s sárga angyalok. 1. Indulásra készen az indítószolgálat ügyeletes kocsijai. 2. — 36-os jelentkezzék . . . 36-os jelent­kezzék! A XI. kerület, Mérnök u. 34. előtt a CB 79-12 Wartburgos klubtagunk gyúj­tászavar miatt kér segítséget... — Az Autóklub székházában Petyus Irma me­netirányító továbbítja a bajbajutott autós ,,S.O.S.” jelzését az úton levő segélyko­csinak. 3. — Adást vettem, indulok a helyszínre — jelentkezik vissza a sárga angyalból Bratincsák György, a megadott címhez legközelebb haladó szolgálatos szerelő. 4. Tessék megjegyezni a budapesti indító­szolgálat telefonjait, amely számokon , hétköznap és munkaszüneti napokon 8— 15 óra között a klubtagok díjtalanul ve­hetik igénybe a szolgáltatást. Tehát: 355-921, 351-374, 154-001 — és máris indul­t az URH-s sárga angyal.­­ (Esztervári Ervin felvételei) KUPAKIÁSLTÁS Irigylésre méltó gyűjtemény, ugye? Czira János autószerelő a Cordatic Gyár versenyzője dicsekedhet ezekkel a szép autós trófeákkal, amelyeket rögtönzött kiállításon mutatott be a Volán olvasói­nak. Balról jobbra a képen a következő győzelmeket jelzik a kupák: keszthelyi ügyességi verseny abszolút első helyezés. Viharsarok Kupa abszolút első helyezés, Balaton Kupa kategória második díj, Cor­datic Rallye kategória győzelem, Mecsek Rallye abszolút és kategória győzelem, valamint vándordíj, József Attila Rallye kategória első helyezés, 1967. évi BMW klub-bajnokság, 1967. évi Rallye I. B. ka­tegória bajnoki serleg. A versenyző ígéri: 1969-ben újabb ku­pák kerülnek majd rallye-kocsijának te­tejére. 12 Idézet egy körlevélből Január első napjaitól több mint ötvenezer klub­tag kapja kézhez az Autó­klub vezetőségének körle­velét az új tagsági évre szóló igazolvánnyal és a klub-ambléma matricával együtt. Idézünk a levélből. . .az a kérésünk, szí­veskedjék a matricát, gép­kocsija első szélvédő üve­gének, belső, alsó jobb sar­kában elhelyezni. Ezzel az a nem titkolt célunk, hogy az ország minden részében a klub emblémája is doku­mentálja az Autóklub ha­talmas táborának együvé­­tartozását. Az Autóklub emblémája, mint apró kül­sőség, fémjelezze azt a kö­zös felfogásunkat, egymást segítő magatartásunkat, amellyel tartalmat akarunk adni a jobb, emberibb köz­lekedési morál kialakításá­ért folytatott társadalmi tö­rekvéseinknek. Engedje meg, hogy kife­jezzük jókívánságainkat az új klubtagsági évre, jelent­sen az autó könnyebbséget a munkában, sok szép uta­zási élményt, s elsősorban balesetmentes közlekedést. Klubtársi üdvözlettel: a MAGYAR AUTÓ­KLUB TITKÁRSÁGA Magánautósok és hivatásosok nagy KRESZ-versenye Harminc közlekedési vállalat 200 hivatásos autó­vezetője és az Autóklub — selejtezőkön, elődöntőn átjutott — 14 magánautósa állt „rajthoz” a Budapesti Közlekedési Vállalat székházában rendezett nagy­szabású KRESZ-vetélkedő kétnapos elődöntőjén. A Fővárosi Közúti Baleset-elhárítási Tanács és a közle­kedésrendészet általt szervezett versenyen igen nehéz, komoly tudást igénylő feladatok elé állította a zsűri az autósokat. A teszt­vizsgán, a KRESZ Totón és a diaképeken feltett kérdésekre nem kevesebb, mint 71 választ kellett adniok. A középdöntőbe jutásért folytatott izgalmas küzde­lem magukat a rendezőket is meglepte: a verseny­zők a közlekedés szabályainak ismeretében olyan ala­pos tárgyi tudásról tettek tanúbizonyságot, amelyet bizony ritkán tapasztalhatunk akár magán-, akár hi­vatásos autós körökben. Végül is ötvenen kerültek a középdöntő „futamaiba”, melyben az Autóklub 11 ver­senyzőjével képviselteti majd magát, akik közül ket­ten is elérték a maximális 400 pontot. A két legsike­resebben szereplő versenyzőt, Horváth Tibort és Szán­tó Jenőt az FKBT külön díszoklevéllel is megjutal­mazta. No, persze azért a hivatásosok is „kirukkoltak”, s a vállalatok közül a következők jutottak a középdön­tőbe: Budapesti Közlekedési Vállalat AKÖV Budapesti Szállítási Vállalat MÁVAUT HUNGAROCAMION Autótaxi FOSPED 7 versenyző 7 versenyző 6 versenyző 5 versenyző 4 versenyző 3 versenyző 2 versenyző Egy-egy versenyzővel vesz részt a tovább vetélke­dőn a MÁV Autófuvarozási V., a Sütőipari V., az MHSZ, a Fővárosi Köztisztasági Hivatal és az ÉPFU. Előreláthatólag január első napjaiban kerül sor a kördöntőre, majd a döntőre. Ez utóbbin már csak tízen szerepelnek, és helyezésüktől függően, 600—3000 forint jutalmat kapnak. S ezen kívül a legjobbak el­nyerik majd az Autóklub, és a részvevő közlekedési vállalatok által felajánlott különdíjakat is. A fővárosban közel 30 ezer gépjárművezetőt meg­mozgató KRESZ-verseny győzteseit mi is bemutat­juk majd olvasóinknak. Különleges fajvédő a baleset ellen Számos autógyári kísérlet kimutatta, de a gyakorlat szomorú példái a súlyos karambolok még meggyőzőbben igazolják: összeütközéskor súlyos fejsérüléseket okoz, hogy a vezető előrebukva fejével a szélvédőnek csa­pódik. A General Motors 1969-től valamennyi saját gyártmányú kocsi­jába egy különleges szerkezetet építtet be a kritikus helyre, a szélvédő­üveg és a tetőkarosszéria találkozásához. A párnázott szerkezet összeütkö­zéskor felfogja az ütést és megvédi a fejet a sérüléstől. Illusztrációnk en­nek a figyelemre méltó és egyszerű szerkezetnek metszetét mutatja be. ÓVJA fl VEZETŐT.. .0 .S ^ -ÚJ I­n t 3 Q. 5 N 5 Téli légy ... (A belga Touring Club lap­jából) EJNYE CN 95-55 ! A fővárosban, a Lenin körút és a Majakovszkij utca kereszteződésében, egy Volkswagent láttunk jönni a November 7. tér felől 1968. november 17-én, 13.50 órakor. (Éppen abban a pillanatban nem volt nálunk fényképezőgép, így rajtunk rögzíti csupán a helyszínt.) Vezetője, mint mindenki más, biztosan meghallgatta a KRESZ-előadásokon, hogy a villamosmegálló járdaszigete és a járda között megállni, várakozni tilos. Ezzel szemben a járda mellé kanyarodott, udvariasan ajtót nyitott a Lenin krt. 62. előtt hölgyutasának. Közben szirénázva érkezett egy mentőautó és alanyunk miatt kénytelen volt mögötte megállni. Eléje is beállt két kocsi a külső sávban az üres helyre, amikorra tilosat jelzett a villanyrendőr. Sem azok, sem a mellettük állók nem tudtak utat engedni a mentőautónak. A­hogy viszont — háztól házig — megérkezett szépen. Hála istennek! Összeállította: Ifj. Szitnyai Jenő ÚJÉVI AJÁNLATUNK Sok gondja-baja van az AFOR-nak a sok­helyütt kezelő nélküli kompresszor-szolgálta­tás miatt. Nos, az új évre hadd adjunk egy tippet: szerződtessen ilyen kezelőket é­s nem lesznek türelmetlenek az autósok . . .

Next