Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Felsőbb leányiskolák. 117 Polgári iskolák. Országos magyar Amizoni nőnevelő-intézet. (VH, amerikai út 32. — 178—12.) Igazgató: Waigaiidt Anna. Tanárnők: Buday Jolán, Csesznák Margit, Karácson Anna, Lalkes Ilonka, Jenőffy Piroska, Kuliffay Izabella, Staibl Julia, Talaphovich Andrea, Szabóné Sterk Margit. Szekeres Margit felső leányiskola. (V, Kálmán-u. 22.) Igazgató-tulajdonos: Szekeres Margit. Igazgató : dr. Szekeres Kálmán. Dr. Málnai fflihály-féle felsőbb leányiskola. (VI. Bajza-u. 20. — Józs. 275-517,) Intézettulajdonos: dr. Málnai Mihály. » Verő-féle leány tan- és nevelőintézet. (VI, gyár-u. 1. — Tel. 88—13.) Vezető: Verő Adél. o) Polgári iskolák. 1. Polgári fiúiskolák, ffl. kir. állami gyakorló polg. fiúiskola. (I, győri út 15. — Tel. 40—57.) Igazgató: Lux Gyula. Tanárok : Antal Sándor, Avar Gyula, Csöndör László, dr. Greguss Pál, Kautny Károly, Mondry Hugó, dr. Prochaska Ferencz, Sólyom János, Szenes Adolf. I. ker. keresztény iskolatestvérek róm. kath. polgári fiúiskolája és «Szent lózsef» fiúnevelő­intézet. (I, istenhegyi út 32. — Tel. 125—59.) Intézeti igazgató : Krekán T. Cyprian. Intézeti aligazgató: Busznyák I. István. Iskolai igazgató : Krekán T. Cyprian. Iskolai aligazgató : Jendrascsák K. Fülöp. Székesfővárosi polgári fiúiskolák. I. ker., fehérsas-tér 3/8. — (Tel. Józs. 108—70.) — Igazgató: Nagy Béla, ideigl. igazgató. — Czimz. igaz­gatók : Földes István, Szőcs József. I. ker., Attila-u. 3. — (Tel. 139-08.) — Igazgató. Tőke Gyula, ideigl. igazgató. II. ker., medve-u. 5/7. — (Tel. 116—48.) — Igazgató: Baumann János. IH. ker., kiskorona-u. 10. — (Timár-utczai elemi iskola.) — (Tel. 92—54.) — Igazgató: Nagy Pál, hely. igazgató. — Czimz. igazgató: Zöld Károly. HL ker., kórház-u. 9. — Igazgató : ifj. Sebestyén, hely. igazgató. V. ker., honvéd-u. 27. — (Tel. 85-88.) — Igazgató: Maróth Gyula. — Tanárok : Altai Bezső, Babel Bezső, Fusz Ferencz, Grosz Lajos, Halász Gyula, czimz. igazgatók. V. ker., Pannonia-u. 65. — (Tel. 104—46.) — Igaz­gató : Hegedűs Tibor. — Tanárok: Abonyi Simon, Balog Márk, czimz. igazgatók, Barta Dezső. VI. ker., nagymező-u. 1. — (Tel. 41—61.) — Igazgató : Benke Balázs. — Czimz. igazgatók: Schnöller Lajos, Telek József. VH. ker., Wesselényi-u. 38. — (Tel. Józs. 106—77.) — Igazgató : Puhr József. VII. ker., kertész-u. 30. — (Tel. Józs. 105—60.) — Igaz­gató : Hittig Lajos. — Czimz. igazgatók : Jancsek Ernő Pál, Sziklás Adolf, Kovalovszky József. VII. ker., Rottenbiller-u. 37/4. — (Tel. Józs. 75—39.) — Igazgató: Deák Jenő. — Helyettes igazgató: Cser­halmi Ágost. VII. ker., Damjanich-u. 43. — (Tel. Józs. 111—05.) — Igazgató: Csomossy Sándor. VH. ker., Egressy-út 69. — (Tel. Józs. 69-77.) — Igazgatók: Baskó Bezső, hely. igazgató, Andor Károly, ideigl. igazgató. VHI. ker., német-u. 44. — (Tel. Józs. 33—07.) — Igaz­gató : M. Nagy Zoltán, hely. igazgató. — Czimz. igaz­gatók : Ágoston Béla, Szilaveczky Árpád. VIH. ker., homok-u. 9. — (Tel. Józs. 110—63.) — Igaz­gatók: Ispánovits Sándor, ideigl. igazgató, dr. Flóris Áron, czimz. igazgató, dr. Szentirmay Ferencz, ideigl. igazgató. VIH. ker., tiUői út 54. — (Tel. Józs. 110-18.) — Igaz­gató : Vágó Aladár. — Czimz. igazgató : Bujda Ede. IX. ker., Knezits-u. 17. — (Tel. Józs. 69—42.) — Igaz­gató : Kurucz Károly. IX. ker., gyáli út 29. — (Tel. Józs. 31—33.) — Igaz­gató : Zsinger Árpád. — Czimz. igazgató: Kalász Be­nedek. X. ker., százados-út 6. — (Tel. Józs. 34—08.) — Igaz­gató : Havas Mihály, ideigl. igazgató. — Czimz. igaz­gatók : Hunyady Béla, Gyibák Endre. X. ker., Simor-u. 55. — (Barakk.) — (Tel. Józs.132—85.) — Igazgató : Piláthy Béla, hely. igazgató. X. ker., liget-u. 19. — (Tel. Józs. 59—32.) — Igazgató: Pálmai Kálmán, ideigl. igazgató. — Czimz. igazgató: Hajós Fülöp. 2. Polgári fiu- és leányiskolák. VII. ker. aut. orth. izr. elemi és polgári fiu- és leányiskola. (VH, dob-u. 35.) Igazgató : dr. Deutsch Adolf. A pesti izr. hitközség józsefvárosi polgári fiu-és leányiskola­(VJH, Szilágyi-u. 5.) Igazgató: dr. Lasz Samu. 3. Polgári leányiskolák. Székesfővárosi polgári leányiskolák. I. ker., böszörményi út 22. — (Tel. 138—07.) — Igaz­gató : Fehérváry Ferencz. I. ker., koronaőr-u. 3. — (Tel. 66—91.) — Igazgató: Hoppe Bezső. — Czimz. igazgató: Bodnár Aranka. I. ker., Horthy Miklós-út 62. - (Tel. Józs. 82—45, elemi isk.) — Igazgató: Bárdos Gyula, ideigl. igazgató. II. ker., Batthyány-u. 8. — (Tel. 62—98.) — Igazgató : Havas István. II. ker., szegényház-u. 36. Ideigl. Marczibányi-tér 1. — (Tel. 116—50.) — Igazgató : Oszoly Kálmán. — Czimz. igazgató: Bosenberg Zsófia. III. ker., Lajos-u. 1/3. — (Tel. 98-30.) — Igazgató : Gárdonyi Emil. III. ker., szentendrei út 8142. — Igazgató: Bauer Ida, helyet, igazgató. IV. ker., papnövelde-u. 6. — Igazgató : Kerezsy György, ideigl. igazgató. V. ker., vadász-u. 31. — (Tel. 68—91.) — Igazgató : Már­tonffy Géza, ideigl. igazgató. — Czimz. igazgató : Bródi VI. ker.,' Vilmos császár-út 23. — (Tel. 98—31.) — Főigazgató: Magyar László. — Czimz. igazgató : Tóth Izabella. VI. ker., felső erdősor 20. — (Tel. 132—72.) — Igaz­gató : Kovácsy Andorné Szemere Ilona. — Czimz. igazg.: Hajós Sándorné Jusztusz Eszter. VI. ker., Bajza-u. 33. — (Tel. 171—12.) — Igazgató: Seérdi Kálmán. — Czimz. igazgató : Janecz Antónia.

Next

/
Thumbnails
Contents