Bihari Napló, 1970

1970-12-01

„A SOKOLDALÚAN FEJLETT SZOCIALISTA TÁRSADALOM MEGTEREMTÉSÉNEK MŰVÉBEN ELÉRT NAGY EREDMÉNYEK ABBÓL FAKADNAK, HOGY AZ ÖSSZES DOLGOZÓK, NEMZETISÉGI KÜLÖNBSÉG NÉLKÜL EGÉSZ NÉPÜNK - ROMÁNOK, MAGYAROK, NÉMETEK ÉS MÁS NEMZETISÉ­GŰEK - ÖNFELÁLDOZÓAN DOLGOZTAK. S MARADÉKTALANUL BÍZVA PÁRTUNK POLITIKÁJÁBAN, HATÁROZOTTAN VALÓRA VÁLTJÁK AZT A PROG­RAMOT, AMELYET A PÁRT JELÖLT KI SZOCIALISTA HAZÁNK FELVIRÁGOZTATÁSÁRA. EZEKHEZ AZ EREDMÉNYEKHEZ, ÚGY HISZEM, A LEGMELEGEB­BEN GRATULÁLNUNK KELL A MUNKÁSOSZTÁLYNAK, A PARASZTSÁGNAK, AZ ÉRTELMISÉGNEK, EGÉSZ NÉPÜNKNEK". NICOLAE CEAUSESCU elvtársnak az RKP KB Végrehajtó Bizottsága és a kormány 1970. november 25-i ülésén elhangzott beszédéből. • A NAGYVÁRADI FÁKLYA MELLÉKLETE • 32 OLDAL, ÁRA 2 LEJ

Next

/
Thumbnails
Contents