Rüstow, Wilhelm - Vértesi Arnold: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története 2. (Pest, 1866)

Nyomatott Emick G­usztáv, magy. akad. nyomdásznál, Pesten, 1866.

Next