Szelényi Ödön: A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig (Pozsony, 1917)

V ·L | A MAGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE | | | A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÉPISKOLÁKRA. A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA IRTA LE. DR SZELÉNYI ÖDÖN POZSONYI EV. TEOL. AKAD. TANÁR 1917 GRAFIKAI MŰINTÉZET WIGAND K. F. POZSONY

Next