II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1945

$ %* BÜDAEESÍ SZiüBSFŐVÁROS II» KERÜLETI LöEDVE-UIGAI ״י ; ־ . - ' t י KÖZSÉGI POLGÁRI PaUxSKOLAJANaK ״ t _ __ ע ^ .. . • . ״ , ÉYKÖiíIVE Az 194S-4-6. iskolai évről vk /.־ ׳־- ״ ׳ ־. • . : • t kz iskola fönnállásának 74•* évében* y • ­­־ • . •־ י Közzétette: DOBOS ÁRPÁD igazgató» %y .׳יי . Budapest, 1946*

Next

/
Thumbnails
Contents