Cutezatorii, 1980 (Anul 14, nr. 1-52)

1980-01-03 / nr. 1

LA MULŢI ANI, SPRE FERICIREA PATRIEI ŞI POPORULUI Mesageri ai întregului popor — copii şi tineri îmbrăcaţi în pito­reşti costume naţionale reprezentînd toate marile zone etnografice ale ţării sau purtînd cu mîndrie uniforma de pionieri şi şoimi ai patriei — au adus cu ei, în pragul noului an, într-o revărsare de bucurie şi entuziasm, cele mai fierbinţi urări de sănătate, fericire şi viaţă lungă tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Co­munist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşei Elena Ceauşescu, celorlalţi tovarăși din conducerea de partid și de stat.

Next

/
Thumbnails
Contents