Dunántúli Protestáns Lap, 1902 (13. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI P­ROTESTÁNS lap A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1902.A TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. ev. ref. lelkész, felelős szerkesztő. SZERKESZTIK: KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS főgymn. igazgató-tanár, főmunkatárs. PÁPÁN, 1902. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next