Document access requires subscription

Log in Sign up

Dunántúli Protestáns Lap 1890-1945

...

A dunántúli Evangélium Szerint Reformált egyházkerület hivatalos közlönye hetenként megjelenő egyháztársadalmi lap volt, amely 1890-ben indult Pápán, az Evangélium Szerint Reformált főiskola tanári karának gondozásában. Felelős szerkesztői Révész Kálmán, Németh István, Antal Géz, Kiss József, Czeglédy Sándor és Pongrácz József voltak. «Teljes tudatában vagyunk annak, hogy e lap első sorban egyházkerületünk és főiskolánk lapja, melynek érdekeit figyelembe venni és hűséggel szolgálni első kötelessége leend, anélkül azonban, hogy bármely separatisticus hajlamnak, vagy provinciális szűklátókörüségnek szolgálatába szegődnék. Egyházkerületünk és főiskolánk ügyein kívül élénk figyelemmel fogjuk kisérni a testvér kerületek és főiskolák életműködését s a nálok, valamint a külföld protestáns egyházaiban történő nevezetesebb eseményeket is.» – adja meg az első főszerkesztő, Révész Kálmán a lap programját.

Contents 18,852 pages

Hiányzó számok: 1919/16, 1920/5, 1942/21