Dunántúli Protestáns Lap, 1914 (25. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, 1914. HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM KIS JÓZSEF, ref. esperes, felelős szerkesztő. SZERKESZTIK: FARAGÓ JÁNOS, ref. főgimn. igazgató, főmunkatársi PÁPA, 1914. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next