Dunántúli Protestáns Lap, 1911 (22. évfolyam, 1-53. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.­­­ 1911. HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM SZERKESZTI: KIS JÓZSEF, ref. esperes, felelős szerkesztő. i­­se) FARAGÓ JÁNOS, ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. PÁPA, 1911. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next