Dunántúli Protestáns Lap, 1937 (48. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1937. NEGYVENNYOLCADIK ÉVFOLYAM* rf t;ii. '1 FELELŐS SZERKESZTŐ: dr. pongrácz József PÁPA. FŐMUNKATÁRS: Dr. TÓTH LAJOS PÁPA* PÁPA, 1938. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. vi i t<; •. í : f; f -

Next