Dunántúli Protestáns Lap, 1931 (42. évfolyam, 1-52. szám)

, DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, 1931 NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : dr. pongrácz József PÁPA. “ LAP KIAdóÓIVAX­LA PÁPA, 1932. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS: DR. TÓTH LAJOS PÁPA.

Next