Dunántúli Protestáns Lap, 1929 (40. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAB A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ: PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. 1929. NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. PÁPA, 1930. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS: TÓTH LAJOS PÁPA.

Next