Dunántúli Protestáns Lap, 1924 (35. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1924. HARMINCÖTÖDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. FŐSZERKESZTŐ: DR. ANTAL GÉZA PÜSPÖK KOMÁROM. n fcy llji'á i y yi lu v i L' 5. ájts tó* KIADÓHIVATALA : P­A­F­A. FŐMUNKATÁRS: TÓTH LAJOS PÁPA. BELMISSZIÓ. A DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP ÁLLANDÓ MELLÉKLETE. 1924 MÁSODIK ÉVFOLYAM. ROVATVEZETŐ : DR. VASS VINCE, AZ EGYHÁZKERÜLETI BELMISSZIÓI BIZOTTSÁG ELŐADÓJA. PÁPA, 1925. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next