Krónika, 1986 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

1986. JANUÁRKRÓNIKA 3 ELNÖKI BESZÁMOLÓ 52SH5ZS2SE5HSH25H525H52S5WffiSZ5ffi25JSZ5H5HS25ZS2SZSH52SZ£Z5H5E5252S2SHSESZSZS2Sffia5ZSHH52SZWSa2SH5H5a525HS2SEHZS525H2S255 Az új esztendő küszöbén az emberek számadást szoktak végezni. Felmérik az elmúlt év eredményeit és számot vetnek az induló esztendő lehetőségeivel. Arra kérem minden Honfitársamat, hogy vessünk számot önmagunkkal és közösségünkkel az elmúlt és a most következő esztendő szempontjából. Legyen mélységesen őszinte a szó, amikor jó egészséget, békességet és mindenféle szükségtől való mentességet kívánunk kölcsönösen egymásnak — mindannyiunknak. S azzal a mondással folytatom — kissé átalakítva, amely John F. Kennedy elnök egyik üzenete volt, s útmutatásként szolgálhat mindenki számára. Ne azt kérdezzük, hogy mit tesz a közösség értünk, hanem kérdezzük azt, hogy mit tehetünk mi a közösség szolgálatában. Rátérve a magunk dolgaira, torontói kultúrközpontunk hétköznapjaira, nézzük meg közelebbről az elmúlt tizenkét hónap esemény­mérlegét. Legfőbb eredménynek azt tekintem, hogy az évtizedes belső ellentéteket sikerült nagyrészben kiküszöbölni. Az emberek rájöttek a mesterségesen szított rágalmazások alaptalanságára. Mindenki meggyőződhetett arról, hogy igazgatósági és közgyűlési határozatok alapján vezetjük a Ház ad­minisztrációját. Pénzügy­igazgatónk évközi jelentései bizonyítják pénzgazdálkodásunk felelősségteljes vitelét. 1985 januárjában 660 volt a tagok létszáma. Közülük hatvanan részesültek tagdíjfizetési fel­mentésben. Közgyűlési határozattal eltöröltük a múltbeli felmentéseket. Azért volt szükség e határozatra, mert voltak a felmentettek között ház­­tulajdonosok, kettős nyugdíjat élvezők, diplomás nyugdíjasok, világutazók. Felhívtuk a rászorulókat, hogy jelentkezzenek esetleges újabb felmentésért. Senki sem jelentkezett. Hiszen az évi 17,50 dollár nyugdíjas tagdíj csak napi 4,7 centbe kerül. Ezt minden nyugdíjas megengedheti magának. Az év folyamán száznál több új tagot szerveztünk be. Az év végéig körülbelül 25 régi tag újította meg évek óta szünetelő tagságát. Kapcsolatot teremtettünk több vidéki magyar kulturális egylettel és a viszonosság alapján elfogadjuk egymás tagságát a rendezvényeinken. Szükségünk van taglétszámunk növelésére, mert a kormánysegélyeket általában a tagok létszáma szerint szabják meg. Szükségünk van a kormány­segélyekre (Grant), mert a nagyobb renoválásokat, javítási munkákat és átalakításokat nem tudnánk a magunk erejéből végrehajtani. Január folyamán át­­állunk gázfűtésre az új épületben (irodák, isko­latermek, stb.). A gáz bevezetése körülbelül 5000 dollárba fog kerülni (a Winona St.-ről), és 1986 nyarán új kazánt fogunk beszereltetni a fűtés gazdaságosabb biztosítása érdekében. Ez kb. 14.000­ dolláros befektetést igényel. A léghűtés gépei elavultak. Minden pillanatban felmondhatják a szolgálatot. Egyik becslés szerint az új berendezés 90.000 dollárba kerülne. Talán kétharmadát kérvényezhetjük a kormányszervektől, de egy­har­madát nekünk kell előteremtenünk. A tagtoborzás szükségességének ezek a fő okai. Társintézményeinkkel (tagegyesületeinkkel) való tárgyalások után megállapodtunk abban, hogy tag­jaik kivétel nélkül kiváltják a magyar­ házi tagságot. A Kultúrközpont nem bérház, ahol egy- vagy kétszáz dollárért ki lehet bérelni egy klubhelyiséget és ezzel elintézettnek lehet tekinteni a kötelezett­ségeket. Mindenki, aki a Házat használja, tartozik részt vállalni a teherviselésben is. Befogadó hazánk társadalma is megveti az úgynevezett “free-loader”­­eket (potyázókat) és mi sem tartjuk kívánatosnak azok jelenlétét, akik kibúvót keresnek a közös teher­viselés alól. A semmiféle áldozatot nem vállaló kri­tikusok is jobban tennék, ha kézzelfogható tettekkel bizonyítanák be a Kultúrközpont iránti jóindulatukat. Az elmúlt év folyamán megvalósítottuk a Mozi­terem melletti Klubszobát a tagjaink és vendégeink szolgálatára. Az új év elején megkezdjük a klubszoba melletti konyhában a rendszeres főzést. Játék- és kártyaszobánk megnyitása esedékes. Már csak az ajándék­szőnyeget várjuk. A Női Csoport a színpad mögötti emeleten talált új otthont. Az Örökös Tagok Klubja végzi a feljárat és a mellék­­helyiségek korszerűsítését. Vidéki előadóink számára sikerült egy vendégszobát létesíteni (az Iparos Kör régi szobája), ahol egy-két éjszakára szállást tudunk biztosítani azoknak, akik nem tudnák a drága szállodát megfizetni. Kay Lajos festőművész alkotásaiból állandó kiállítás nyílt meg a tanácsterem melletti fogadószobában, ahol ünnepélyes alkalmakkor fogadást rendezünk vendégeinknek. Kay Lajos festményei nagyban emelik a Ház kulturális jellegét. Több ajándék­ festménnyel szaporodott a Ház

Next

/
Thumbnails
Contents