Élet, 1939. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1939-07-02 / 27. szám

жг шяИл XXX. ÉVF. 27. SZI 1939. J­ÚL. 2. EGY YYAR BELGIUMBAN Bruxelles-i napok, mint nálunk a petunra vagy a napra- A vonat gyorsan röpít minket a belga hó- forgó, tár felé, várak és városok maradnak el mel- Egyik este nagy volt a sürgés-forgás a lettünk, gótikus dómok, amelyeknek képét Grande Placeon. Hordták szét a virágokat, áhítattal néztük művészettörténeti könyv­standokat, székeket, középütt meg ácsoltak verikben — aztán megérkezünk Bruxellesbe, valamit. Csakhamar megtudtuk : nemzeti Az első benyomásom itt határozottan csaló­ ünnep van, s este szabadtéri hangverseny dás, s ez a csalódás hosszú ottartózkodásom lesz. Sietünk helyet foglalni a Maison- du­roi alatt sem tudott bennem felolvadni. Olyan nyitott terrasza előtt végigfutó kőpadon, s ma már Bruxelles, mint a világnak minden boldogan merülünk bele a csodálatosan szép nagyvárosa. Nemzetközi ízléstelenség a tér nézésébe. Itt minden kődarabnak meg­­csak itt-ott akad néhány régi emlék. Mikor van a maga évszázados története. A Maison a Hôtel de Ville-ben őrzött régi képeket meg­­du­rd­, sajnos, már csak rekonstrukció. XIV. láttam, amelyek a hajdani Bruxellest ábra- Lajos bombái elpusztították a régi épületet, tolják, akkor fájt csak igazán a szívem, hogy mely tulajdonképen Brodhuys volt, azaz a mit csináltak ebből a csodaszép városból ! kenyérsütők felügyelősége. De mivel ezt V. Azelőtt a Senne folyt keresztül a városon, s Károly rendeletére építették, rajta maradt a közvetlenül a partján épültek a régi kicsi «Király háza» név. Ebben az épületben ter­­házak.­­ Éppen úgy csónakon közlekedtek tették kivégzésük előtt utolsó éjtszakájukat itt, akárcsak Velencében. A fejlődő világ- Egmont és Hornes grófok, Flandria két nagy város aztán elsöpört minden szépséget, tra- szabadsághőse, akikről Goethe halhatatlan díciót és romantikát, a «városfejlesztés» jel- tragédiáját írta. szavával beboltozták a Senne-t s helyébe Ahogy itt ülünk a kőpadon, velünk szem­csés bérpalotákat építettek. A rombolás­ben van éppen a Hôtel de Ville, csodálatos, folyik tovább most is. Egész régi városrészek karcsú, másfélszáz méter magas égbenyúló esnek áldozatául az emberi racionalizmusnak, tornyával. Ez az épület szinte jelképe lett A Notre Dame de la Chapelle furcsa, bete- Bruxellesnek, mint az Eiffel-torony Párisnak, jezetlen tornyával ma üres telkek közepette vagy a San Pietro Rómának. Alapkövét még áll, az államszerűen szép St. Gudule-t sok­ Merész Károly tette le, a XIV. században, s emeletes bérházak nyomják össze. Egyedül így ez a városháza végignézte Belgium egész a Grand Place olyan ma is, mint volt: történetének folyását, az áldatlan harcokat, a tiszta középkor. A sok háború és pusztítás francia és osztrák uralmat, míg végre meg­­után újra felépítették ugyanúgy, ahogy érte az önállóságot. Az élet azonban itt most volt. Flandriában minden, nagyvárosnak távolról sem olyan békés, mint az ember megvan a maga négyszögletes főtere. Ezen gondolná. Az őslakók a flamandok, nyelvük a áll a városház, a Hôtel de Ville, s körülötte a hollanddal és némettel rokon. Mélyen kato­­céhházak, vagy egyes patríciusok díszes likusok és ősi kultúrájukon alapuló tiszta palotái. A tér közepe természetesen piac­ erkölcsű nemzeti életüket élik. A franciák Soha még annyi virágot és olyan csodálatosan (vallonok) nagy része viszont át van itatva a szépeket, pompásakat nem láttam, mint itt, francia szabadkőműves szellemmel, felvilág Bruxelles főterén, a virágpiacon. Ez a dús, gosult és világfi, lenézi a flamandokat. Az­ Istenáldotta föld öntözés nélkül terem. Az hidalhatatlan az ellentét köztük. A meg­­utcákon, tereken rododendronligetek, s a győződéses flamand nem beszél franciául, s hortensia úgy nő a falusi házak kis kertjeiben, a francia nem hajlandó megérteni a flamand .

Next