Élet, 1941. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1941-07-06 / 27. szám

Felelős szerkesztő: ERDŐSI KÁROLY, a Szent István-Társulat alelnöke. Kiadja a Szent István-Társulat, TAKÁTS ERNŐ dr. vezérigazgató. Helyettes szerkesztők: BERÉNYI LÁSZLÓ és THURZÓ GÁBOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., tel. : 146-568. Szerkesztőségi órák : kedden, szerdán d. e. 12—1-ig és pénteken d. u. 5—6-ig. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Posta­­takarékpénztári csekklap : «Élet* 15.111. Az «ÉLET» előfizetési díja egész évre 12­0, mely összeg havi 1.— pengős részle­tekben is fizethető. Megjelenik minden vasárnap. Vízszintes sorok : 1. Egyik filmkritikusunk. 13. Az, aki a méhekkel szokott bánni. 14. Ré­gen : leégett. 15. Aki zúg. 16. Ize ana­grammája. 18. Csúcs. 19. Idegen ige­végződés. 20. Ezen vannak a végtagok. 22. Dísz mássalhangzói. 23. Szomszédos betűk. 24. Idegen kettős magánhangzó. 25. Aki lumpok 27. Második személyű személyes névmás. 28. Két szó : a) Ki­pusztít. b) Felvett, öntelt magatartás. 30. Adóhivatalokban fizetjük. 32. A rend őre. 34. A Bánk bán királynéjának mellékneve (származását jelöli). 36. Női név. 37. Tréfák. 39. Igekötő és francia névelő. 40. Sajtó. 42. Idős fele. 43. Fé­lénk állat. 44. Dísze. 46. Rendőr is meg a pincér is megteszi, ha nem fizetünk neki. 48. Ádámné. 49. Eltulajdonító. 51. Bátor mássalhangzói. 52. Rövid Amália. 53. Ede harcol. 55. . . .Vespucci (róla nevezték el Amerikát). 57. Film­színésznő, Zilahy L. filmjeinek fő­szereplője. Függőleges sorok : 27. KERESZTREJTVÉNY 1. Zilahy Lajos új filmje. 2. Ez a mulatozás. 3. Torok. 4. Ez a fagyott eső. 5. Betű, ahogy kimondom. 6. Fia­tal tehén. 7. Szíriai igásállat. 8. Állati lakhely. 9. Férfinév, több pápa neve. 10. Lábunk egyik része. 11. Férfinév, Ilippó nagy püspökének a keresztneve. 12. Előkelő kiállítási helység. 17. Ez a gombafonat és moszat. 20. Fedél. 21. S. M. 24. Farkas. 26. Fürdő Heves megyében. 28. Fehérneműdarab. 29. Bécsi liget. 31. Hajdanában Erdélyben lakott ez a nép. 33. Két szó: a) Férfinév (Alexius), b) Helyhatározószó, vagy lírai műfaj. 35. Muszlim fejedelem. 38. Pusztítottak. 41. Fordítva : Többéves, fásszárú növény. 43. Ő a Vág mellé való. 45. Nyári gyümölcs. 47. Női név. 48. Férfinév. 50. Védte. 52. Menyasszony. 54. Korjelző-rövidítés. 56. A leggyakoribb idegen kötőszó. Beküldendő: vízsz. 1., 57. függ. 1., 12. 12 3 4 15 iP* J T\ •6 U7OTL89 L10il12 13M ^ H F /* S314 Ljf pCfг 15 \J Cf S316yГ17 S318 0 M 19ГТh ef S320r(5O 21/• S322T)£ 23-S324 S325 U M26 S327 S328 JO1 29 r /\T S330 31 Г? 3233кInDr->K,S334|\/|35 hihNi, 1 36 0 L CitT S337 ft38 M ô /<»S3c 39 L S340 41 .3T S342» 13 S343 44 г Kj45 S346hr 47RS348 V 49 1Л0 P50O S351TRjS352 ríM0 53 ЪF* 54г S355 M56 KГ1 57 rlYKl ti Csekket mellékeltünk az üzlet* mai számához és kérjük a hátralékban levő előfizetőinket, hogy az esedékes előfizetési díjakat átutalni szíveskedjenek. Akik nincsenek hátralékban, ne vegyék a csekk melléklését felszólításnak, hanem szíveskedjenek a befizetési lapot a legközelebbi átutaláshoz megőrizni. Az évi 12­­. előfizetési díj fizethető egy pengő havi részletekben is, de nagy köszönettel vesszük, ha előfizetőink egyszerre utalnak át 3, esetleg 6 havi díjat, mert ezáltal egyrészt lényegesen megkönnyítik adminisztrációs munkán­kat, másrészt pedig megtakarítják az átutalási költségek nagy részét, mert a postadíj 1­0, befizetésnél ugyanannyi (6 fillér), mint 3 vagy több pengő átutalásánál. Kiváló tisztelettel az «Élet» kiadóhivatala. Címképünk : Az ettali kolostor (BDV­ felvétele)

Next