Élet, 1943. július-december (34. évfolyam, 27-52. szám)

1943-07-04 / 27. szám

Felelős szerkesztő: ERDŐSI KÁROLY, a Szent István-Társulat alelnöke. Kiadja a Szent István-Társulat, TAKÁTS ERNŐ dr. vezérigazgató. Helyettes szerkesztők: BERÉNYI LÁSZLÓ és THURZÓ Gábor. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., tel. : 146-569. Szerkesztőségi órák : kedden, szerdán d. e. 12—1-ig és pénteken d. u. 5—6-ig. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Postatakarékpénztári csekklap : Élet 15.111. Az Élet előfizetési díja egész évre 12­0, mely összeg havi 1.— pengős részletekben is fizethető. Megjelenik minden vasárnap. Címképünk: Virágos Margitsziget 27. KERESZTREJTVÉNY. Vízszintes sorok: 1. Nobel-díjas olasz írónő. 11. Régi női név. 12. Szabolcs megyei község. 13. Van hozzá bátorságom. 16. Híres olasz rézmetsző. 18. Római hadseregszárny. 19. Harmónia. 22. Környék. 23. Majdnem süket. 25. Mindennek van elegendő . . . 26. Költemény. 27. Azonos betűk. 28. Igás állat. 30. Búcsúzó szócska. 31. Névelő. 32. Boltos. 33. A kör kerületének egy darabja. 35. Idegen igenlő szó. 36. Fedd. 31­. Fehér, törökül. 38. Utólét, fordítva. 40. Kis Éva. 42. Lakása. 44. Fordítva : én, latinul. 45. Huszár­kalap. 47. Maró folyadék. 48. Muzsikás. 50. Fordított világtáj. 52. Kiszolgáltat. 54. Felleg a nap előtt. 55. Négyszemközt. Függőleges sorok: 1. A damaszkuszi acél edzése. 2. Egymásután lehelyez. 3. Férfinév. 4. Terefere. 5. Fordítva adakozik. 6. Az Egri csillagok írójának monogrammja. 7. Nemrég elhúnyt kat. publicista, az Élet munkatársa volt. 8. . . . Caesar! 9. A Joni szi­getek egyike. 10. Mauriac regénye. 14. Elzavar. 15. Író, az Élet munkatársa. 17. Csomagolási súly. 20. Görög betű. 21. A nátrium vegyjele. 24. Kezdete. 26. Felelősségre von. 29. 60 perc. 30. Jogi eljárás. 34. Nincs tovább. 37. Régi halászszerszám, névelővel. 39. Női név. 40. Kötőszó. 41. Igevégződés. 43. A mű­vészet istennője, fordítva. 45. Kapocs. 46. Ők igéje. 49. Fordítva: minek a birtoka? 51. Latin igevégződés. 53. Ödön közepe. 54. Szomorú mássalhangzás. Megfejte­ndők a következő sorok: Vízszintes 1., 55. Függőleges 1., 10. A 26. számú keresztrejtvény megfejtése: Vízszintes 1. Szeleczky Zita, 53. Nyári közjáték, Függőleges 1. Sinclair Upton, 10. A Pál­ utcai fiúk. ZEISS punktál szemüvegeket, borgnettákat, hőmé­rőket, rajz- és mérőeszközöket fotócikkeket és kamarákat ajánlanak. Telefon: 710-704. LIBÁL, és MARZ látszerészek. Cégtulajdonos: ill. Mán Károlyné. Budapest,VI., Teréz-kilrút 54. Nyugati p. n. ssimbla. ÉLET előfizetőknek márkás cikkek k­ér Mási engedmény. Csekket mellékeltünk az «Élet* mai számához és kérjük a hátralékban levő előfizetőinket, hogy az esedékes előfizetési díjakat átutalni szíveskedjenek. Akik nincsenek hátralék­ban, ne vegyék a csekk melléklését felszólításnak, hanem szíveskedjenek a befizetési lapot a legközelebbi átutaláshoz megőrizni. Kiváló tisztelettel az „Élet“ feladóhivatala.

Next