Csuthi Zsigmond: Magyar protestans egyház-történet a Szathmári békekötéstől a türelmi-rendelet kiadásáig (Debreczen, 1877)

Debreczen, 1877.Nyom.a város könyvnyomdájában. Il.

Next