Erdély, 1897 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1897-01-01 / 1. szám

TARTALOM­ Nagyobb csikkelyek. Bárány Gerő. Dombhát és Radna-Borberek (3 képpel) — 99 Benedek János. Aj K- E. további sikereinek feltételeiről — 42 Bolemán István dr. Fürdői életrend — — — 133 Dollf­uss Gusztáv. Első fényképek az Alpokban (Ford. Merza F b Ily­la?) — — — — — — — 132 farkaskási Fischer Zsigmond dr. Erdély néprajza — — — — — — 17 Fodor József dr. _ Fürdők higiénéje — — — — — — 90 Gáspár Gyula. A székelyfürdők felvirágoztatásának módjáról 69 Gencsy Zoltán. A szurdoki csatorna (Egy képpel) — — 157 Gyarmathy Zsigáné. Kalotaszeg (Két képpel) — — — — 19 Hangay Oktáv. Turista tanácsadó 1. II. — - - — 18, 34 Harmath Lujza. Székely menyegzői szokások — — — 53 Herrmann Antal dr. Az E. K. E. védője — — — — -- 65 Az E. K. E. a néprajzért — — — — 149 Hoffmann Géza. Az erdővidéki barnaszén bányászat (2 képpel) 21 A turistaság mint a jóizlés terjesztője — 66 Inkey Béla. Magyarország földtani alakulása és talaj­képződése — — — — — — 3 Mártonffy Mariska. Kirándulás a határszélre — — — — 117 Merza Gyula. Országos Kárpát-Egyesület — — — 3 Kárpát-Múzeum — — — — — — 50 A legifjabb nemzedék és a turistaság — 114 Látogatás a külföldi alpesi kluboknál — — 116 A bécsi néprajzi muzeum — — — 137 A hegymászásról — — — — —— —­­ 151 Pálfy Mór dr. Képek a gyalui havasokból — — — — 57 I. Hideg-Szamos völgye (9 képpel) — — 58 II. Reketából Magurán és Dobruson át Bélésbe (7 képpel) — — — — — — — 70 III. Meleg- Szamos völgye (6 képpel) — 86 Radnóti Dezső: Az E. K. E. ünnepe a Királykőn — — 122 Rosenberger Fanny. A Királyhágón — — — — — — 11 Schvarczel Adél. A hegyek rege­ lakóinak költözködése — — 84. Sebesi Samu. A szép Erdély — — — — — 33 Simonyi Zsigmond dr. Helynevek ügye: A hivatalos helységnévtár 22 Solymossy Adolf. Kirándulás a Tréfába (4 képpel) — — 9 Kirándulás a Keresztény havasra (1 képpel) 73 Bágyes (4 képpel) — — — — — 96 A Prepástya (1 képpel) — — — — — 159 Prázsmárról (1 képpel) — — — — 160 Szádeczky Lajos dky. Márki Sándor dr. (Arczképpel) — — — 83 A Nagy-Királykőn (6 képpel) — — — 126 Téglás Gábor. A legújabb porta orientalis (3 képpel) — 126 Volf György. Helynevek ügye: A hivatalos helységnévtár 25 Névtelen. Diákturistáskodás — — — — — — 12 Turistaság a történetben I. II. — 37 K öl Az E. K. E. munkaprogrammja — — — 13° I. Tordaaranyosvármegye — — — — 154 II. Alsó-Fehérvármegye -- — — — — 156 Költemények. Felszeghy Dezső. Szádeczky-tó legendája — — — — 66 Merza Gyula. Erdélyi Kárpátok — — — — — — 41 A Vlegyásza (Kirándulási hősköltemény) — 114 Szabolcska Mihály. Erdélyről (Az alföldieknek) — — — 83 Versényi György A rekiczeli zuhatagnál — — — — — 15° Zenemű­. L. Nagy József. Turista induló — — — — — — 35 A turistaság bajnokai. Kis József (Arczképpel) — — — — — — 76 Beregszászy László (Arczképpel) — — — 75 Urmánczy Nándor dr. (Arczképpel) — — — 141 Römer Gyula (Arczképpel) — — —­ — 13° Alesius Oszkár (Arczképpel) — — —­ — 131 Különfélék. E. K. E. újabb felhívása — — — — — — 81 Az E. K. E. József Ágost főherczegnél — — 75 József Ágost főherczeg az E. K. E.-nek — — 101 József Ágost kir. herczeg Ő fensége — — 137 Bethlen Gábor gr. halála — — — — — 101 Magyar Földrajzi társulat köszönő levele — — 45 Magyar tanítók turista egyesületének köszönő levele 45 Hasai turistaság. Vasút az Aranyos mentén — — Székely vasutak — — — — Villanyos-vonat Tátra-Füredre — — — — 64 Rokkant Tátra-vezető — — — —­­ 64 Kirándulás Tordára — — — — — — 77 A rekiczeli vízeséshez — — — — — 77 Kirándulás a Vlegyásza vidékére — — — 107 A Szádeczky-tó legendája — — — — 107 Az E. K. E. a rekiczeli vízesésnél — — — 142 Az E. K. E. a Vlegyászán — — — — 143 Üdülőtelep a Magurán — — — — — — 143 Turisták Rosnyóról — — — — — 142 Az E. K. E. a Szent­ Anna tónál — — — — 143 Külföldi turista hírek. Új turista egyesület — — — — — 16, 64 27 vízesés — — — — —■ — — 16 Club Alpino Italiana — — — — — — 16 Svájczi turista hírek — — — — — 16 Az Aconcagna tetején — — — — — — 45 Bécsi hegymászó szövetkezet — — — — 64 Svájcz domborművű térképe — — — — 6­­. Világjáró turista — — — — — — 64 Alpesi körkép — — — — — -- — 77 A szlovén alpesi egylet — — — — — 77

Next

/
Thumbnails
Contents