Erdélyi Helikon, 1941 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1941-12-01 / 12. szám

A nagy társ elpihent. Akik közelében éltünk, tudtuk, micsoda küzdelem után! ... A világ egyik fele állt benne harcban a másikkal. A lélek a test­tel, az Igazság a Valósággal, az igen a nemmel. E nagy harc közben csupa égő szomjúság volt az élete, mert csak a meg-nem-zavart, embertelenül tiszta forrásokból szeretett volna inni. A Kegyelem poharából, amelyet nagy és rendkívüli pillanatban, személyesen nyújt majd feléje­­, akit lázadozva, ma­kacsul, önmagát tépve keresett. Akinek hűséggel szót fogadott, de akit nem látott. Aki az igaz élet nagy törvénykönyvét nyújtotta át neki, de Omaga elrejtőzött előle. Minket azonban — ez volt a nagy kibékítő elrendelés — ön­emésztő küzdelmével táplált, emelt föl és tartott magasan. Őrizónk volt. A harcunkat vívta. Feszültségeinkkel gyötrődött... S aki meg­­békíthetetlen harcában magának sohse mondta, nekünk, hogy keserűségben csorduló, rémekkel összefonódó lelkünket megoldja, nekünk ezt is ő mondta: „Ahogy lehet“... Mert abban a pillanat­ban ez volt a megváltó hang, ez a törvényfeladó, mindent igazoló szó... Ez a nagy lelki guerilla-jel!... Ahogyan e nagy bajtárs friss hantja fölé szerető kezek hord­ják ott künn a házsongárdi temetőben a virágot, úgy szórjuk mi bajtársai is e lapokon a magunk virágait sírja fölé... Egy-egy emlék ébred; egy-egy gondolat hajol meg; a közös harc egy-egy momentuma villan és rajzolódik föl; vagy baráti érzéstől rebegve csupán hódolni járul eléje a szó... A szó, amely az ő fegyvere volt. A szó, amely mögé nagy bizonyságul, jerikói trombitává erő­sítve azt, hősi élet állt, feláldozva és elpusztítva érte önmagát... KOVÁCS LÁSZLÓ

Next

/
Thumbnails
Contents